Bovag logo
BOVAG vraagt nieuwe coalitie om duidelijkheid en bestendig beleid voor komende jaren
0%
Terug

BOVAG vraagt nieuwe coalitie om duidelijkheid en bestendig beleid voor komende jaren

Laatste update 17 mei 2024Leestijd: 5 min
Den Haag

Het is goed dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt tussen de formerende partijen, aldus BOVAG. Er zitten ook de nodige voor BOVAG herkenbare punten in. De oproep die BOVAG daarbij aan die partijen en aan de aanstaande ministerploeg doet is dat zij in de uitwerking zorgen voor meerjarige bestendigheid en duidelijkheid voor burger en bedrijfsleven.

BOVAG feliciteert de formerende partijen met het sluiten van hun onderhandelaarsakkoord en herkent zich in een aantal elementen uit het akkoord, zoals het betaalbaar houden van mobiliteit, het beperken van de regeldruk voor ondernemers, de noodzaak te blijven investeren in infrastructuur (2,5 miljard extra) en het voornemen om ‘de verduurzaming wagenpark te blijven stimuleren’.

Gewichtscorrectie MRB

Wat betreft dat laatste is het goede nieuws dat de voorgenomen gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de MRB gehandhaafd blijft, zodat een boete op het kiezen voor EV vermeden wordt, zoals BOVAG al een tijd bepleit. Het zou mooi zijn als die gewichtscorrectie wordt uitgebreid naar bestelauto’s en PHEV’s. Jammer is dat de coalitie ervoor lijkt te kiezen om de EV-aanschafsubsidie voor particulieren al per 2025 te schrappen. Tegelijkertijd staat in het onderhandelaarsakkoord dat men voornemens is om ‘de aanschaf van elektrische auto’s te blijven ondersteunen’. BOVAG is benieuwd naar de invulling daarvan en denkt graag mee.

Mkb

Voor het mkb staan de nodige lastenverlichtingen op stapel, onder meer op gebied van mkb-winstvrijstelling, vennootschapsbelasting, energiebelasting op aardgas, belastingtarieven en renteaftrek. Ook komt er hulp voor kleine ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden en wordt de regeldruk voor het mkb aangepakt.

Zorgpunten voor het mkb zijn er ook: er komen minder subsidies voor duurzame energie, het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met 1,2 miljard euro en de middelen voor de ontwikkeling van batterijen en groene waterstof worden verlaagd. Een nadere uitleg van de maatregelen en zorgpunten vind je onderaan dit bericht.

Oproep

BOVAG roept de vier partijen en de beoogde ministersploeg op om in de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord zorg te dragen voor meerjarig en bestendig beleid. Het is voor burgers en ondernemers erg belangrijk dat ze snel weten waar ze aan toe zijn de komende jaren en dat ze daar ook meerjarig op kunnen rekenen. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de markt en voor de eigen financiële positie. Zodat er weer geconsumeerd en geïnvesteerd kan worden.

Daarnaast is belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor het behalen van de afgesproken CO2-doelen. Gebeurt dat niet, dan zullen over een paar jaar alsnog veel rigoureuzere maatregelen noodzakelijk zijn om die doelen alsnog wél te halen. En dat is dan veel meer ontwrichtend voor burger en bedrijfsleven dan nú de noodzakelijke stappen te zetten.

Maatregelen en zorgen mkb op een rij:

Positief voor mkb

 • Terugdraaien verlagen mkb-winstvrijstelling naar 12,03% - zie ook 'Voorjaarsnota: lasten mkb stapelen zich verder op' – deze blijft nu dus staan op 12,7%.
 • Verlaging energiebelasting aardgas in tweede schijf aardgas (tot 170.000 m3): 2025 - 2,8 cent per m3, oplopend naar 4,8 cent per m3 in 2030 (in prijspeil 2024).
 • Terugdraaien verhoging 31% naar 33% van box 2.
 • Verlagen tarief box 3.
 • Renteaftrekbeperking Vpb van 20% naar Europees gemiddelde 25%.
  Meer loon naar werken.
 • Flexibeler bestemmen van bedrijfspanden voor woningnood.
 • Geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid, bestaande koppen die zorgen voor extra regeldruk worden zo maximaal mogelijk geschrapt.
 • Het helpen van kleine ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden.

Zorgpunten

 • Minder subsidies voor duurzame energie en alle begrotingen. Subsidies in begrotingen worden structureel verlaagd met 1 miljard euro. Daarnaast wordt er ook ingezet op minder subsidie voor duurzame energie, waarbij het te verlagen budget in totaal uitkomt op structureel 2 miljard euro.
 • Het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met 1,2 miljard euro. De middelen voor de ontwikkeling van batterijen en groene waterstof worden (naar rato van het huidige budget) verlaagd.
Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.