Bovag logo
Bodemsanering: subsidiepot nadert sluiting
0%
Terug

Bodemsanering: subsidiepot nadert sluiting

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 4 min
Artikel header afbeelding

Vrijwel alle vervuilde bodems in Nederland die een risico vormen voor milieu en gezondheid zijn in kaart gebracht. Toch zijn er nog heel wat vervuilde plekken die geen risico vormen, maar mogelijk toch ooit gesaneerd moeten worden. Wacht als verantwoordelijke niet te lang met plannen maken: per 1 januari 2024 gaat de subsidiepot op slot.

In die subsidiepot zitten volgens een afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven miljoenen euro’s. Geld waarop grondeigenaren of erfpachters met vervuilde grond mogelijk een beroep kunnen doen om de kosten van een bodemsanering financieel behapbaarder te maken. Officieel moeten bedrijven zich vóór 2008 hebben gemeld, maar mocht dat bij u niet het geval zijn, dan kunt u wellicht alsnog in aanmerking komen voor cofinanciering bij sanering. De hoogte van die financiële bijdrage varieert voor een MKB-bedrijf tussen de 25 en veertig procent. Voor niet-MKB-bedrijven ligt deze bijdrage tien procent lager.

Vóór 2024

Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich met een saneringsplan vóór 1 januari 2024 melden bij Bodembeheer Nederland, de uitvoerende instantie op dit gebied. Hier wordt bekeken of uw situatie in aanmerking komt voor een subsidie en zo ja, hoe hoog die subsidie zal zijn. Heeft u nog geen saneringsplan opgesteld maar wilt u wel actie ondernemen? Dan kan SBN in samenwerking met u een plan opstellen. De sanering zelf moet, bij subsidietoekenning, vóór 1 januari 2030 zijn afgerond. Nu lijkt dat nog ver weg, maar de ervaring leert dat het traject van sanering een lange weg is. Ook in de voorbereidende fase. Mocht u sanering overwegen, kom dan snel in actie.

Alsnog saneren?

Met het einde van subsidietoekenning vervalt weliswaar de saneringsplicht, toch blijft de kans bestaan dat u in de toekomst alsnog moet saneren. Bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsactiviteiten veranderen of worden beëindigd. Wilt u uw grond bijvoorbeeld herontwikkelen, dan zult u volgens de uitvoeringsregels vanuit de Omgevingswet moeten handelen. Dit houdt in dat een locatie na sanering weer geschikt moet zijn voor het beoogde, toekomstige gebruik. Hierbij wordt gekeken naar die toekomstige functie: bij woonhuizen met tuin worden zwaardere eisen gesteld aan de bodemkwaliteit dan bij een bedrijfsterrein.

Nu nadenken

BOVAG raadt grondeigenaren of erfpachters aan om, bij aanwezigheid van bodemverontreiniging, op korte termijn na te denken over de toekomst van deze locatie. Indien er herontwikkeling wordt overwogen, is het verstandig om mogelijke plannen zo snel mogelijk concreet te maken en in te dienen voor 1 januari 2024. U heeft dan nog tot 2030 de mogelijkheid om de sanering uit te voeren. Overigens: ook de bedrijven die zich voor 2008 al hebben gemeld, moeten uiterlijk 2030 klaar zijn met de sanering.

Plannen die pas na 2024 worden uitgewerkt, moeten uitgevoerd worden onder de nieuwe, eenvoudigere, uitvoeringsregels, maar dan zonder financiële bijdrage van de overheid. Of dit voor u voor- of nadelig is, is lastig in zijn algemeenheid te zeggen. Bij verkoop van uw bedrijfsterrein met bodemverontreiniging dient een nieuwe eigenaar geïnformeerd te worden. Hoe de vastgoedmarkt hiermee om zal gaan, is niet in te schatten.

Aandacht

Kortom: wel bodemverontreiniging, maar gaat het niet om een risicovervuiling? Dan hoeft u niet te saneren. De afweging om wel of niet te saneren ligt bij u als eigenaar, maar geef het op tijd de aandacht.

Mogelijkheden

Wilt u weten wat er in uw geval mogelijk is, neem dan zo snel mogelijk contact op met

Bodembeheer Nederland

of bevoegde overheid. Ook wanneer u twijfelt of uitvoering van een bodemsanering op uw bedrijfsterrein noodzakelijk of wenselijk is. Bodembeheer Nederland kan met u meedenken om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.