Bovag logo
Alle feestdagen in 2024 op een rij
0%
Terug

Alle feestdagen in 2024 op een rij

Laatste update 01 december 2023Leestijd: 6 min
Artikel header afbeelding

Een feestdag betekent niet persé een vrije dag voor uw personeel. Daarnaast geeft elke cao eigen spelregels over feestdagen en toeslagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, Tankstations en Wasbedrijven en het Carrosseriebedrijf op een rij voor 2024. Ook de spelregels voor feestdagen bij rijscholen komen aan bod.

Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT)

Feestdag

Datum

Dag van de week

Nieuwjaarsdag

1 januari 2024

Maandag

Tweede Paasdag

1 april 2024

Maandag

Koningsdag

27 april 2024

Zaterdag

5 mei

5 mei 2024

Zondag

Hemelvaartsdag

9 mei 2024

Donderdag

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Maandag

Eerste Kerstdag

25 december 2024

Woensdag

Tweede Kerstdag

26 december 2024

Donderdag

Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is geen feestdag volgens de cao.

Feestdagentoeslag

Op feestdagen hebben medewerkers volgens de cao MvT recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85 procent betaald worden. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.

Verkopers

In het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao MvT zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor verkopers. Het voorstel was dat als een verkoper op een hierboven genoemde feestdag werkt, hij ter compensatie een doorbetaalde vrije dag krijgt. Deze vrije dag zou in overleg binnen twee maanden opgenomen moeten worden. Echter hebben de bonden op 1 december laten weten dat hun achterban niet akkoord gaat met het voorstel. Daarom gelden de ‘oude’ regels op dit moment. En dat betekent dat de feestdagenregeling uit de cao MvT niet geldt voor verkopers. Zij hebben geen recht op een vrije dag of een toeslag op feestdagen en kunnen gewoon ingeroosterd worden. U kunt er uiteraard zelf voor kiezen om verkopers op bepaalde feestdagen een doorbetaalde vrije dag te geven of om een bepaalde feestdag aan te merken als een collectieve vrije dag.

Feestdagentoeslag bij autoverhuurbedrijf, rijwielstalling, brandstofverkooppunt of een verkooppunt van een autowasbedrijf

Voor medewerkers die werken bij een autoverhuurbedrijf, verkooppunt voor autowasbedrijf, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag wanneer zij werken op een feestdag:

  • Als de feestdag op een reguliere werkdag valt dan heeft de medewerker recht op een toeslag van 35 procent. Daarnaast krijgt de medewerker het aantal gewerkte uren ook nog in betaalde vrije tijd gecompenseerd.
  • Was de medewerker niet ingeroosterd op de feestdag maar heeft hij wel gewerkt, dan geldt een toeslag van 85 procent. Dit geldt ook voor overwerk op een feestdag.

Cao Tankstations en Wasbedrijven

Feestdag

Datum

Dag van de week

Nieuwjaarsdag

1 januari 2024

Maandag

Eerste Paasdag

31 maart 2024

Zondag

Tweede Paasdag

1 april 2024

Maandag

Koningsdag

27 april 2024

Zaterdag

Hemelvaartsdag

9 mei 2024

Donderdag

Eerste Pinksterdag

19 mei 2024

Zondag

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Maandag

Eerste Kerstdag

25 december 2024

Woensdag

Tweede Kerstdag

26 december 2024

Donderdag

5 mei, Bevrijdingsdag, is volgens de cao Tank en Was alleen een feestdag in de lustrumjaren, dus eens in de vijf jaar. In 2024 is het geen feestdag en hoeft er dus ook geen feestdagentoeslag betaald te worden als de medewerker op die dag werkt.

Feestdagentoeslag

Medewerkers hebben op een feestdag geen recht op een vrije dag volgens de cao Tank en Was. Als een medewerker op een feestdag werkt dan krijgt hij een toeslag van 50 procent over de gewerkte uren. De toeslag wordt bij voorkeur vergoed in geld, maar u kunt ook met de medewerker afspreken dat hij de feestdagentoeslag in tijd krijgt. Ook geeft de cao de mogelijkheid om een vaste vergoeding voor de feestdagentoeslag af te spreken. Dit bedrag moet minimaal de hoogte zijn van het bedrag dat de medewerker met de feestdagen toeslag zou krijgen (art 21 lid 3 cao T&W).

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen.

Ruilen feestdagen

In overleg tussen werkgever en medewerker is het mogelijk om op grond van de geloofsovertuiging van de medewerker een aantal feestdagen zoals hiervoor genoemd om te ruilen met niet-christelijke feestdagen en gedenkdagen.

Cao Carrosseriebedrijf

Feestdag

Datum

Dag van de week

Nieuwjaarsdag

1 januari 2024

Maandag

Tweede Paasdag

1 april 2024

Maandag

Koningsdag

27 april 2024

Zaterdag

Hemelvaartsdag

9 mei 2024

Donderdag

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Maandag

Eerste Kerstdag

25 december 2024

Woensdag

Tweede Kerstdag

26 december 2024

Donderdag

5 mei, Bevrijdingsdag, is alleen een feestdag wanneer die dag door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken.

Feestdagentoeslag

Medewerkers die onder de cao voor het Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan krijgt de medewerker per uur 1,12% van zijn maandsalaris of 1,21% van zijn vierwekensalaris.

U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven voor de gewerkte uren op de feestdag. In dat geval krijgt de medewerker per uur 0,607 procent van zijn maandsalaris of 0,658 procent van zijn vierwekensalaris.

Rijscholen

Voor rijscholen geldt er geen cao. Of een medewerker op een feestdag vrij moet worden gegeven is afhankelijk van wat onderling is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Er is namelijk geen wet waarin staat dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. U kunt de afspraak maken dat een medewerker vrij is op een feestdag waarbij u deze dag kunt afschrijven van het verlofsaldo of u geeft de medewerker een betaalde vrije dag omdat de rijschool op dagen als Kerst gesloten is.

Vragen?

Heeft u vragen of het werken en vrij op feestdagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of

ledenadvies@bovag.nl

.

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.