Wachtlijst aanvraag RVU-regeling cao Carrosserie

Laatste update 22 maart 2024 Leestijd: 3 min

Medewerkers die willen deelnemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden Metaal en Techniek (RVUMT) moeten sinds dinsdag 12 maart rekening houden met een wachtlijst. De RVUMT is er voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek, Carrosseriebedrijven. Deze cao geldt voor de leden van BOVAG Schadeherstelbedrijven, Ruitschadeherstelbedrijven en Poetsbedrijven.

De Regeling Vervroegd Uittreden is een regeling die oudere medewerkers de mogelijkheid biedt maximaal drie jaar voor hun geldende AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken. De medewerker krijgt dan maximaal drie jaar lang, tot aan de aanvangsdatum van de AOW, een maandelijkse RVU-uitkering. Meer informatie over de RVU-regeling vind je hier of op Cao Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf - RVU Metaal en Techniek.

Wachtlijst nieuwe aanvragen 


Deelname aan de RVU-regeling is aantrekkelijk voor oudere medewerkers en door het succes is het uitkeringsplafond bereikt en is er op dit moment geen budget om nieuwe RVU-uitkeringen toe te kennen.   

Ingediende aanvragen komen op een wachtlijst en worden op volgorde van binnenkomst behandeld zodra er weer budget beschikbaar is. Op dit moment is alleen nog niet duidelijk wanneer er budget is en wanneer dus deelnemers van de wachtlijst aan de beurt zijn.  

Alleen aanvragen die volledig voldoen aan alle voorwaarden worden op de wachtlijst geplaatst. Als de aanvraag op de wachtlijst is geplaatst, ontvangt de medewerker daarover bericht, inclusief een toegewezen wachtlijstnummer. 

Aanvragen die niet voldoen of niet volledig zijn, worden - zoals gebruikelijk - afgewezen.  
Wanneer je op een later moment het verzoek voor RVU alsnog volledig maakt, telt voor de volgorde van de wachtlijst het moment waarop je aanvraag volledig was. 

Ontvangt de medewerker al een RVU-uitkering? Dan blijft die uitkering gewoon doorlopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Voor die medewerkers verandert er dus niets. 

Vragen? 

Heb je vragen over de RVU-regeling of over de wachtlijst? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring