CBR stelt specifieke examencapaciteit beschikbaar voor opleiders OV-chauffeurs

Laatste update 20 maart 2024 Leestijd: 4 min

Het CBR reserveert tijdelijk speciale capaciteit voor het praktijkexamen D, voor het opleiden van buschauffeurs voor het openbaar vervoer. De OV-branche heeft in gesprekken met het CBR aangegeven dat er een tekort is aan beschikbare buschauffeurs, waardoor zij een grotere behoefte hebben aan goed opgeleide chauffeurs. Met deze regeling kunnen tijdelijk extra mensen opgeleid worden. Zowel OV-bedrijven als CDE-opleiders kunnen gebruikmaken van de specifieke examencapaciteit. De nieuwe toekenning is in maart ingegaan voor de periode juli-augustus 2024 en eindigt in de periode juli-augustus 2025. 

BOVAG heeft in overleg met het CBR voor elkaar gekregen dat niet alleen OV-bedrijven hier gebruik van kunnen maken, maar ook CDE-opleiders die in opdracht van het OV buschauffeurs opleiden. Zij hebben hier een brief over ontvangen van het CBR. Ook is dit bericht terug te vinden op de online omgeving van het CBR.

Voorwaarden

De voorwaarden voor OV-bedrijven en CDE-opleiders om gebruik te maken van de speciale examencapaciteit zijn als volgt: 
 • Er moet een unieke inschrijving zijn als opleider bij het CBR; 
 • OV-bedrijven hoeven niet zelf opleidingsactiviteiten te organiseren. Dit kan ook door de opleiders waar OV-bedrijven al afspraken mee hebben of willen maken;
 • Het OV-bedrijf heeft de regie over de benodigde aantallen examens bij de uitvraag die het CBR doet, ook als de capaciteit via een opleider wordt aangevraagd. Zij hebben zicht op hun werving- en selectieactiviteiten t.b.v. de instroom van chauffeurs. De werkwijze hiervoor wordt nog nader afgestemd;
 • Reservering vindt plaats via het TOP-reserveringssysteem; 
 • Aanvraag van de capaciteit loopt gelijk met de uitvraag voor overige producten van CCV;
 • Uitvraag hiervoor gebeurt per 2 maanden en voor een periode van 4-5 maanden vooruit;
 • Tijdige en volledige aanvragen worden in principe voor 100% toegekend;
 • Aanvragen die na de gegeven datum van indiening binnenkomen zullen niet altijd voor 100% kunnen worden toegekend; 
 • De toegekende capaciteit mag alleen voor categorie D t.b.v. OV worden gebruikt. OV-bedrijven staan ervoor in dat zij – dan wel anderen voor hen – geen (speciale) capaciteit reserveren voor andere doeleinden; 
 • De toegekende capaciteit moet volledig benut worden;
 • Toegekende capaciteit kan tot 6 weken voor de examendatum kosteloos worden teruggegeven en komt dan beschikbaar voor alle opleiders en voor alle praktijkexamens van CCV; 
 • Binnen 6 weken voorafgaand aan de examendatum kan de capaciteit, alleen op CCV-oproepplaatsen geëtaleerd worden. Dit moet wel bij onze afdeling planning gericht worden gemeld, zodat deze capaciteit beschikbaar kan worden gemaakt voor andere CCV-praktijkexamens; 
 • Om verspilling tegen te gaan is het toegestaan om met andere OV-bedrijven en opleiders D t.b.v. OV capaciteit uit te wisselen; het voeren van de juiste administratie en de financiële verplichting blijft wel van toepassing voor de opleider die de capaciteit heeft gekocht; 
 • Examens kunnen op locatie van de opleider (POL) of op de vaste CCV-examenplaatsen worden afgenomen, waarbij op POL een minimum van vijf D-examens geldt; 
 • OV-bedrijven kunnen daarbij ook gebruik maken van de reeds erkende POL van een opleider die de opleiding verzorgt; de POL moet wel op naam van het OV-bedrijf komen te staan waarbij toestemming van de betreffende opleider vereist is;
 • Examens kunnen met de bus van de opleider die dit voor het OV-bedrijf uitvoert, gewoon worden afgenomen; wel moet via een aanduiding in de bus de financiële afnemende opleider zichtbaar zijn van wie het examen is. Dit geldt overigens ook als een opleider op de POL van een andere opleider deze examens afneemt.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring