Tel mee met Taal: vraag nu subsidie aan om basisvaardigheden werknemers te verbeteren

Laatste update 08 januari 2024 Leestijd: 2 min

Werkgevers kunnen tussen 1 januari en 29 februari 2024 weer subsidie aanvragen om de taal-, reken- en digitale vaardigheden van hun werknemers aan te pakken. De overheid stelt via het actieprogramma Tel mee met Taal volgend jaar weer € 5.100.000 aan subsidie beschikbaar. Hiervan is € 3.350.000 bedoeld voor werknemers.

Investeren in basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) op de werkvloer is voordelig voor zowel werknemer als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen beter zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voor wie?

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing die leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit mogen ook zzp’ers zijn die voor jouw bedrijf werken of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Loting

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67 procent van de activiteiten. Er is dus een eigen bijdrage van 33 procent. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers € 1.500. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats. 

Kijk voor meer informatie op de website van Tel mee met Taal

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring