Henk van den Helder herbenoemd tot voorzitter BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven

Laatste update 19 januari 2024 Leestijd: 3 min

Tijdens de algemene ledenvergadering van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven op 17 januari is Henk van den Helder benoemd voor een tweede termijn als afdelingsvoorzitter. Daarnaast stemden de leden in met de herbenoeming van Gerard Spoor en de benoeming van Frits Pieper als nieuw bestuurslid. De ALV was onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst in het BOVAGhuis, waarbij ontmoeting centraal stond. Branchemanager Martijn Smid presenteerde daar ook de BOVAG-plannen voor 2024. Spreker Ben van der Burg deelde interessante weetjes over technologische ontwikkelingen, die impact kunnen krijgen op de verhuur- en deelautobranche. 

De leden gingen tijdens de algemene ledenvergadering unaniem akkoord met de herbenoeming van Henk van den Helder als voorzitter, voor een tweede bestuurstermijn van vier jaar.

(Her)benoeming bestuursleden

Daarnaast stemden leden ook in met de herbenoeming van bestuurslid Gerard Spoor van Van Dusschoten & Van Ginkel uit Amersfoort voor een tweede termijn van vier jaar. Frits Pieper van Adrem Autoverhuur in Maastricht werd benoemd als nieuw bestuurslid van de afdeling. Tijdens de ALV zijn Wilfred van Empel (Flex Car Rent, Tilburg) en Arjan Bultman (Diks Autoverhuur, Amsterdam) afgetreden als bestuurslid. Zij waren niet herkiesbaar, omdat hun tweede en daarmee laatste bestuurstermijn erop zit. Beide heren zijn hartelijk bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. 

Het bestuur van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven bestaat nu uit: 
  • Henk van den Helder (voorzitter)
  • Gerard Spoor (Van Dusschoten & Van Ginkel in Amersfoort)
  • Martijn Hanekroot (Avis Autoverhuur in ’s-Gravenhage)
  • Frits Pieper (Adrem in Maastricht)
Kijk hier voor meer informatie en hun contactgegevens. 

Plannen voor 2024

Branchemanager Martijn Smid lichtte de plannen voor 2024 toe. BOVAG blijft komend jaar natuurlijk doorgaan met het behartigen van de belangen van verhuur- en deelautobedrijven. Belangrijke focuspunten hierbij zijn onder andere het inspelen op de elektrificering van het wagenpark en de impact en het nuttig gebruik van data en van slimme algoritmes binnen verhuur. Bovendien is een belangrijk onderdeel het blijven benadrukken dat verhuurbedrijven als cruciale partners in de verschuiving van bezit naar gebruik gezien worden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De start van 2024 was een mooie gelegenheid om als branche samen te komen en te proosten op het nieuwe jaar. Na een korte ALV was Ben van der Burg uitgenodigd als spreker. Hij is bekend als oud-schaatser, ondernemer, IT-specialist, auteur, podcast- en radiomaker en ook regelmatig te gast bij het tv-programma Vandaag Inside. Hij is een expert op het gebied van technologische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie. Hij vertelde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst welke kansen technologie de komende jaren gaat bieden en voor welke veranderingen in de verhuur- en deelautobranche dit kan zorgen. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring