PGS37-2 richtlijn voor opslag lithiumhoudende energiedragers: 6 zaken die belangrijk zijn om te weten 

Laatste update 27 februari 2024 Leestijd: 6 min

Door het toenemende gebruik van elektrische voertuigen, wordt de veilige opslag van de accu’s (lithiumhoudende energiedragers) ook steeds belangrijker. Daarom heeft de overheid de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2 ontwikkeld. Deze richtlijn wordt op termijn onderdeel van de Omgevingswet. BOVAG onderzoekt momenteel de impact van de PGS37-2 op de diverse mobiliteitssectoren, om ondernemers hier zo goed mogelijk over in te lichten. BOVAG brengt je via de nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Op deze pagina vind je zes zaken die op dit moment in elk geval belangrijk zijn om te weten over PGS37-2. 

1. Het is nog niet wettelijk verplicht om aan de PGS37-2 richtlijn te voldoen. 

De tekst van de PGS37-2 richtlijn is in december 2023 officieel vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob), voorgezeten door staatsecretaris Vivianne Heijnen. Nu moet de wettelijke verankering van de richtlijn nog plaatsvinden. PGS37-2 wordt op termijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), als onderdeel van de Omgevingswet. Dit gebeurt naar verwachting in 2025. Tot die tijd ben je nog niet wettelijk verplicht om aan de richtlijn te voldoen. 

2. De richtlijn gaat over de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers.

De afgelopen jaren is het aantal elektrische voertuigen enorm toegenomen. Deze elektrificatie brengt ook risico’s met zich mee bij de opslag ervan. Een defecte, beschadigde of verkeerd gebruikte lithiumhoudende energiedrager kan bij oververhitting, bijvoorbeeld tijdens het (ont)laden, in een thermal runway terecht komen. Deze chemische reactie is moeilijk te stoppen en kan leiden tot brand, waarbij schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Omdat er beperkte wet- en regelgeving was voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers, heeft de overheid besloten om hier een PGS-richtlijn voor te ontwikkelen. Er is sinds 2023 ook al een PGS37-1 richtlijn, voor grootschalige energieopslagsystemen. Nu is er een tweede deel, de PGS37-2 richtlijn. Deze is voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers en kan van toepassing zijn op een magazijn, showroom, werkplaats of een groot buitenterrein.

3. De richtlijn is van toepassing op diverse mobilititeitsbranches.

De richtlijn geldt voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers, oftewel accu’s van bijvoorbeeld elektrische voertuigen zoals fietsen, scooters, motorfietsen, auto’s, bestelwagens en trucks. Ook kan de richtlijn van toepassing zijn op aanhangers of opleggers, bijvoorbeeld als ze een koelunit hebben, op een caravan met mover of een camper met energieopslagsysteem (EOS). De richtlijn is er voor bedrijven die deze voertuigen in hun showroom hebben staan, in hun magazijn lithiumhoudende energiedragers (in producten zoals fietsen en scooters) opslaan of die een groot buitenterrein hebben waar elektrische voertuigen worden opgeslagen. De PGS37-2 richtlijn is niet van toepassing op voertuigen met lithiumhoudende energiedragers waaraan gewerkt wordt, bijvoorbeeld voor reparatie of modificatie, en die niet langer dan één week opgeslagen zijn in of buiten de werkplaats.

4. Niet elk bedrijf dat lithiumhoudende energiedragers opslaat, hoeft aan de richtlijn te voldoen.

De PGS37-2 richtlijn is van toepassing op jouw bedrijf als je meer dan 333 kilo aan lithiumhoudende energiedragers in je bedrijf hebt (per brandcompartiment). Om een indruk te geven om hoeveel elektrische voertuigen het gaat: dat zijn ongeveer 100 fietsen, 30 scooters, 10 motorfietsen, 3 hybride auto’s en soms al 1 batterij-elektrische auto, bestelwagen of truck. Deze ondergrens geldt ook voor gebruikte of gereviseerde lithiumhoudende energiedragers. Voor defecte of beschadigde energiedragers ligt de grens een stuk lager.

5. In PGS37-2 staan risicoscenario’s en maatregelen. 

In de richtlijn staan maatregelen voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers. Voor verschillende soorten opslag zijn de risico’s in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar de grootte van de opslag: klein tot 300 m2, middelgroot tot 2.500 m2 en groot vanaf 2.500 m2. Op basis van risicoscenario’s zijn doelen met bijbehorende maatregelen opgesteld, die je helpen om zo veilig mogelijk met lithiumhoudende energiedragers om te gaan. Dit varieert van eenvoudige maatregelen, die je al binnen een paar maanden kunt uitvoeren, tot aan ingrijpendere (bouwkundige) maatregelen waarvoor je tot maximaal vijf jaar (en in uitzonderlijke, individuele gevallen maximaal tien jaar) de tijd krijgt. Bij eenvoudige maatregelen kun je denken aan het op afstand van elkaar zetten van groepjes elektrische fietsen. Bij ingrijpendere maatregelen kun je denken aan het gebruik van een brandveiligheidskast of -kluis waarin je lithiumhoudende energiedragers bewaart. Of het werken met brandcompartimenten, om ervoor te zorgen dat brand een bepaalde tijd tegengehouden wordt en niet kan overspringen op andere delen van jouw gebouw.

6. Je kunt al aan de slag gaan met de PGS37-2 richtlijn. 

Het is nog niet wettelijk verplicht om aan de PGS37-2 richtlijn te voldoen. Het is in de tussentijd al wel mogelijk dat bijvoorbeeld een verzekeraar van je vraagt om aan de richtlijn te voldoen. Ook bij de aanvraag van een milieu- of omgevingsvergunning kan de vergunningverlener dit al eisen. Het kan bovendien verstandig zijn om vanuit veiligheidsoverwegingen al aan de slag te gaan met de maatregelen. Is een maatregel van de PGS37-2 richtlijn moeilijk uitvoerbaar in jouw bedrijf, dan mag je het ook op een gelijkwaardige manier uitvoeren in overleg met het bevoegd gezag (gemeente). 
  • Je kunt hier de definitieve tekst van de PGS37-2 richtlijn vinden, met de risicoscenario's en maatregelen.
  • Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) lees je meer over op welke wijze je de PGS37-2 kunt gebruiken, totdat deze in de Omgevingswet is opgenomen: 

Vragen

Heb je op dit moment vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring