Nieuw, duidelijk en evenwichtig huurcontract voor huurders winkel- en bedrijfspanden

Laatste update 01 februari 2024 Leestijd: 3 min

Brancheorganisaties hebben een huurdersvriendelijke variant van de huurovereenkomst voor winkel- en bedrijfsruimtes opgesteld, die eerlijk en evenwichtig is. Afgelopen jaren groeide bij huurders het ongenoegen over het veelgebruikte ‘ROZ-model Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte’, dat weinig rekening houdt met hun belangen. Dit leidde bijvoorbeeld tot extreme huurindexeringen in coronatijd, moeizame contractonderhandelingen en onvrede bij huurders over hun verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsmaatregelen. Huurders kunnen vanaf nu de ‘Huurdersvariant’ van het model gebruiken. BOVAG leverde via MKB-Nederland ook input voor dit nieuwe contract.

De ‘Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte’ die eenzijdig door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld, is een veelgebruikte huurovereenkomst. Het model houdt alleen weinig rekening met de belangen van huurders. De Tweede Kamer sprak vorig jaar van een onevenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders en het negatieve effect hiervan op bijvoorbeeld winkelstraten. Afgelopen jaar hebben Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) samen met hun advocaten gewerkt aan een nieuwe variant. Ook BOVAG heeft hieraan deelgenomen. Jacco Vonhof van MKB-Nederland overhandigde namens de initiatiefnemers de ‘Huurdersvariant’ op dinsdag 30 januari 2024 aan de politiek. 

Maximale indexering

De ‘Huurdersvariant’ zorgt voor meer evenwicht tussen verhuurder en huurder bij het vastleggen van afspraken in de huurovereenkomst. In het contract is bijvoorbeeld een redelijke pandemieclausule en een maximale indexering van de huurprijs opgenomen, of als variant daarop de mogelijkheid om via een staffelafspraak extreme huurstijgingen te beteugelen. Ook geeft het document meer balans aan de verantwoordelijkheid van verhuurder en huurder als het gaat over investeringen die gedaan moeten worden in het kader van de energiebesparende maatregelen. 

Bewustwording

Het is voor huurders van belang om te beseffen dat ze met de verhuurder kunnen onderhandelen over belangrijke punten in de huurovereenkomst, die vaak door de verhuurder wordt voorgesteld. Het zomaar ondertekenen van een huurovereenkomst kan grote nadelige gevolgen hebben en na ondertekening is er geen weg meer terug. BOVAG adviseert je de ruimte te gebruiken die er is om te onderhandelen en om ervoor te zorgen dat je goed weet waar je precies een handtekening onder zet. De ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model kan hierbij een belangrijk vertrekpunt zijn.

De overeenkomst inclusief uitleg is te vinden op de website van MKB-Nederland

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring