BOVAG-hulp bij CSRD

Laatste update 07 maart 2024 Leestijd: 3 min

Misschien heb je er al over gehoord: de Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg CSRD. Deze nieuwe Europese wetgeving vloeit voort uit de Green Deal en vraagt van grotere ondernemingen uitgebreidere en veelomvattende duurzaamheidsrapportages. Ook kleine(re) bedrijven krijgen te maken met CSRD. Reden voor BOVAG om concrete hulp en handige tools te ontwikkelen voor de aangesloten leden. 

Bedrijven die verplicht zijn om een CSRD-rapportage op te stellen, voldoen aan minimaal 2 van onderstaande 3 kenmerken:
  • Balanstotaal van meer dan 25 miljoen euro 
  • Netto-omzet van meer dan 50 miljoen euro
  • Gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 fte
Voldoe je niet aan deze criteria? Dan heb je geen rapportageplicht, maar dat betekent niet dat je niet met CSRD te maken krijgt. CSRD-plichtige bedrijven zullen in de keten data en informatie gaan opvragen voor hun rapportages.  

Brancheformat voor niet-rapportageplichtige ondernemers

Verzekeraars en banken moeten al volgens CSRD gaan rapporteren over boekjaar 2024. Daarom kunnen kleinere (niet-rapportageplichtige) bedrijven al dit jaar vragen krijgen over bepaalde duurzaamheidscijfers, zoals de CO2-uitstoot van busjes die onderhouden worden door een BOVAG-bedrijf. BOVAG maakt op dit moment afspraken met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen over de rapportagedata. Deze afspraken vormen de kaders van een brancheformat. Voordeel hiervan is dat de hoeveelheid uit te vragen data veel kleiner is dan zonder het bestaan van een brancheformat. 

Tools voor rapportageplichtigen

De meeste BOVAG-leden krijgen alleen te maken met het brancheformat. Maar ook voor grote BOVAG-leden komt praktische hulp beschikbaar in de vorm van online tools die helpen bij het in kaart brengen van de waardeketen en de dubbele materialiteitsanalyse. Dit zijn vaste CSRD-rapportage-onderdelen. Deze onderdelen worden op dit moment uitgewerkt in een BOVAG-tool die je met een stappenplan door het rapportageproces heen loodst. Je kunt deze onderdelen doorlopen zonder adviseur of dure programma's: de tool is onderdeel van je BOVAG-lidmaatschap. De inhoud van deze tool komt in juni op mijn.bovag.nl/csrd beschikbaar en is met input van een panel van BOVAG-ondernemers tot stand gekomen. 

Continu proces van verbetering

CSRD is geen eenmalige activiteit. De insteek is juist dat bedrijven jaarlijks hun duurzaamheid tegen het licht houden en blijven verbeteren. De CSRD-wetgeving komt voort uit de Green Deal met als uiteindelijk doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Op de lange termijn zal de mate van duurzaamheid een rol spelen in de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Als je niet genoeg verbetering kunt laten zien in je verduurzaming, zullen klanten, leveranciers en banken uiteindelijk liever kiezen voor een duurzamere concurrent, omdat dit ook zijn weerslag heeft op hun CSRD-cijfers. 

Op de hoogte blijven

Alle BOVAG-tools zijn medio juni beschikbaar en te vinden op mijn.bovag.nl/csrd. Wil je regelmatig een update over CSRD en de BOVAG-tools ontvangen? Meld je dan aan voor de CSRD-mailinglijst via csrd@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring