Update over verscherpt toezicht en handhaving dieselmotorenemissie

Laatste update 04 april 2024 Leestijd: 3 min

BOVAG berichtte in februari over een door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aangekondigde aanscherping in het handhavingsbeleid op dieselmotorenemissies (DME). De NLA-brief van 28 december 2023 die de aanscherping aankondigde kwam totaal onverwacht en riep veel vragen op, waardoor er de nodige onrust is ontstaan in de sector. BOVAG is daarom als coalitie van betrokken brancheorganisaties* in gesprek gegaan met de NLA om onze zorgen over deze onaangekondigde en onduidelijke aanscherping te delen. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.

In gesprek met de NLA

In het gesprek met de NLA bleek dat de brief waarin de aanscherping werd aangekondigd primair bedoeld was voor de kabel- en leidingensector (glasvezelkabels). Het bleek dat in deze sector niet voldoende werd voldaan aan de eisen voor goed werkgeverschap. Vervolgens is de brief ter kennisname ook naar andere branches gestuurd waarin wordt gewerkt met vergelijkbare machines. 

De NLA betreurde dat er in de haast van de publicatie met onvoldoende context en zorg is gecommuniceerd naar de andere branches.  

Opheldering rondom misverstand verbod op dieselaangedreven machines na 2030

De grootste onrust werd veroorzaakt doordat de brief van 28 december de suggestie wekte dat er een algemeen verbod zou gaan gelden op dieselaangedreven machines na 2030. Er is echter geen wetgeving in Europa of Nederland in de maak die erop wijst dat dieselaangedreven machines na 2030 niet meer gebruikt mogen worden. 

BOVAG is daarom, samen met de andere branches, bezig met een brief waarin we de NLA om schriftelijke opheldering op een aantal punten vragen. We willen onder andere bevestiging dat er inderdaad geen algeheel verbod op dieselaangedreven machines komt per 2030, en dat de huidige regelgeving rondom DME blijft zoals het was. 

Volgens huidige regelgeving geldt dat iedere werkgever zich maximaal moet inspannen om een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers te creëren. Voor kankerverwekkende stoffen (zoals DME) betekent dat dat er een inspanningsverplichting is om tot vervanging over te gaan, zodra dat technisch haalbaar is of als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling tot een minimum te beperken (denk aan het plaatsen van filters). Bij een controle wordt altijd gekeken naar de situatie ter plaatse en de technische haalbaarheid van vervanging of maatregelen (bijvoorbeeld is het apparaat überhaupt leverbaar en/of is er voldoende stroom beschikbaar ter plaatse?).

We houden je op de hoogte van ontwikkelingen en hopen snel de schriftelijke bevestiging van de NLA te kunnen delen.  

* De coalitie van brancheorganisaties bestaat uit: BOVAG, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, Bouwend Nederland, BMWT, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB-Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland wilden hierbij ook aansluiten maar konden geen tijd vrijmaken die dag. Ze blijven wel graag aangesloten. 

Lees ook: 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring