Komende feestdagen op een rij, vrij of niet?

Laatste update 15 april 2024 Leestijd: 11 min

Een feestdag betekent niet persé een vrije dag voor uw personeel. Daarnaast geeft elke cao eigen spelregels over feestdagen en toeslagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, Tankstations en Wasbedrijven en het Carrosseriebedrijf op een rij voor de komende maanden van dit jaar. Ook de spelregels voor feestdagen bij rijscholen komen aan bod. 

Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) 

Feestdag  

Datum  

Dag van de week 

Koningsdag 

27 april 2024 

Zaterdag 

5 mei 

5 mei 2024 

Zondag 

Hemelvaartsdag 

9 mei 2024 

Donderdag  

Tweede Pinksterdag 

20 mei 2024 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2024 

Woensdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2024 

Donderdag 

 

Feestdagentoeslag 

Op feestdagen hebben medewerkers volgens de cao MvT recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet een toeslag van 85 procent betaald worden. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven. 

Verkopers 

In de cao MvT zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor verkopers. Als een verkoper op een hierboven genoemde feestdag werkt, krijgt hij of zij ter compensatie een doorbetaalde vrije dag. Deze vrije dag moet in overleg binnen twee maanden worden opgenomen. 

Feestdagentoeslag bij autoverhuurbedrijf, rijwielstalling, brandstofverkooppunt of een verkooppunt van een autowasbedrijf 

Voor medewerkers die werken bij een autoverhuurbedrijf, verkooppunt voor autowasbedrijf, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag wanneer zij werken op een feestdag: 
  • Als de feestdag op een reguliere werkdag valt dan heeft de medewerker recht op een toeslag van 35 procent. Daarnaast krijgt de medewerker het aantal gewerkte uren ook nog in betaalde vrije tijd gecompenseerd.  
  • Was de medewerker niet ingeroosterd op de feestdag maar heeft hij wel gewerkt, dan geldt een toeslag van 85 procent. Dit geldt ook voor overwerk op een feestdag. 

Cao Tankstations en Wasbedrijven 

 

Feestdag  

Datum  

Dag van de week 

Koningsdag 

27 april 2024 

Zaterdag 

Hemelvaartsdag 

9 mei 2024 

Donderdag  

Eerste Pinksterdag 

19 mei 2024 

Zondag 

Tweede Pinksterdag 

20 mei 2024 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2024 

Woensdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2024 

Donderdag 


5 mei, Bevrijdingsdag, is volgens de cao Tank en Was alleen een feestdag in de lustrumjaren, dus eens in de vijf jaar. In 2024 is het geen feestdag en hoeft er dus ook geen feestdagentoeslag betaald te worden als de medewerker op die dag werkt. 

Feestdagentoeslag 

Medewerkers hebben op een feestdag geen recht op een vrije dag volgens de cao Tank en Was. Als een medewerker op een feestdag werkt dan krijgt hij een toeslag van vijftig procent over de gewerkte uren. De toeslag wordt bij voorkeur vergoed in geld, maar u kunt ook met de medewerker afspreken dat hij de feestdagentoeslag in tijd krijgt. Ook geeft de cao de mogelijkheid om een vaste vergoeding voor de feestdagentoeslag af te spreken. Dit bedrag moet minimaal de hoogte zijn van het bedrag dat de medewerker met de feestdagen toeslag zou krijgen (art 21 lid 3 cao T&W). 

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen. 

Ruilen feestdagen 

In overleg tussen werkgever en medewerker is het mogelijk om op grond van de geloofsovertuiging van de medewerker een aantal feestdagen zoals hiervoor genoemd om te ruilen met niet-christelijke feestdagen en gedenkdagen. 

Cao Carrosseriebedrijf 

Feestdag  

Datum  

Dag van de week 

Koningsdag 

27 april 2024 

Zaterdag 

Hemelvaartsdag 

9 mei 2024 

Donderdag  

Tweede Pinksterdag 

20 mei 2024 

Maandag 

Eerste Kerstdag 

25 december 2024 

Woensdag 

Tweede Kerstdag 

26 december 2024 

Donderdag 


5 mei, Bevrijdingsdag, is alleen een feestdag wanneer die dag door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In dat geval wordt de 25e vakantiedag collectief vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster zou moeten werken. 

Feestdagentoeslag 

Medewerkers die onder de cao voor het Carrosseriebedrijf vallen hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Moeten zij toch op een feestdag werken? Dan krijgt de medewerker per uur 1,12% van zijn maandsalaris of 1,21% van zijn vierwekensalaris. 

U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven voor de gewerkte uren op de feestdag. In dat geval krijgt de medewerker per uur 0,607 procent van zijn maandsalaris of 0,658 procent van zijn vierwekensalaris. 

Rijscholen 

Voor rijscholen geldt er geen cao. Of een medewerker op een feestdag vrij moet worden gegeven is afhankelijk van wat onderling is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Er is namelijk geen wet waarin staat dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. U kunt de afspraak maken dat een medewerker vrij is op een feestdag waarbij  u deze dag kunt afschrijven van het verlofsaldo of u geeft de medewerker een betaalde vrije dag omdat de rijschool op dagen als Kerst gesloten is. 

Vragen? 

Heeft u vragen of het werken en vrij op feestdagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring