Welke subsidies zijn er via het opleidingsfonds?

Laatste update 01 september 2023 Leestijd: 8 min

Wanneer u uzelf of uw medewerkers verder wilt laten ontwikkelen in het werk, kunt u hier mogelijk via het opleidingsfonds subsidie voor krijgen. Welke dat zijn, verschilt per cao. BOVAG zette voor u op een rijtje wat per branche de mogelijkheden zijn. 

Elke werkgever in de mobiliteitsbranche draagt een verplichte heffing af aan het opleidingsfonds van de branche. Er zijn aparte opleidingsfondsen voor de verschillende sectoren in de mobiliteitsbranche. Het gaat om OOMT voor MvT-bedrijven en OOC voor Carrosseriebedrijven. De opleidingsfondsen gebruiken deze heffing voor producten en diensten die voor een werkgever nuttig kunnen zijn. Onder andere voor subsidies op het gebied van coaching en ontwikkelmogelijkheden voor u en uw medewerkers. Voor Tankstations en Wasbedrijven biedt BOVAG via Pitspro Acadamy opleiding en ontwikkeling aan.  

Subsidies bij OOMT (MvT)


OOMT kent de volgende subsidies:

1. Voor studenten en leermeesters 
 • Een bijdrage voor de Regionale Praktijk Trainingen voor BBL-studenten (RPT)) 
Met een RPT-training duikt een BBL-student met hulp extra in de lesstof door te leren, te kijken en te doen. Het gevolg is dat een student beter inzetbaar is in het bedrijf. Ook verlicht het de taak van de leermeester. En als niet alle werkzaamheden in uw bedrijf voorkomen, kan een student via deze training toch ook die taken oefenen. Vanuit OOMT is er een bijdrage voor deze training te krijgen.   Een goede begeleiding van een student binnen uw bedrijf is een win-winsituatie. U hebt meer aan de student en de student heeft het beter naar zijn zin. Maar het effect is breder. Als studenten het naar hun zin hebben en in de Automotive aan het werk blijven, profiteert de hele branche. En dat is in deze tijden van arbeidsmarktkrapte belangrijk. Het goed opleiden van studenten vraagt om een kundige leermeester met voldoende tijd. Innovam biedt een leermeestertraining aan. OOMT draagt bij in de kosten voor deze training.  
2. Voor erkenning van vaardigheden 
 • Gehele vergoeding of een bijdrage in de kosten van een ervaringscertificaat (EVC) 
EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties en maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen iemand heeft opgedaan. De verworven kennis en kunde wordt gevalideerd en officieel erkend. En dat is handig voor een medewerker die geen (erkend) diploma heeft of inmiddels vaardigheden heeft opgedaan die het hoogst behaalde diploma niet aantoont. OOMT heeft voor diverse functies in de branche een subsidie beschikbaar.  
 • Voor fietsbedrijven.  
  • Een volledige vergoeding van het examen branchemedewerker basis Tweewieler.  Met het certificaat Branchemedewerker Basis Tweewielers kunnen startende fietstechnici hun vakmanschap aantonen en zo nieuwe carrièrekansen creëren. 
  • Volledige vergoeding voor het Branchespecialist Tweewielers | (ibki.nl). Bij het examen Branchespecialist Tweewielers, wordt een aantal kerntaken getoetst. De ervaren fietsmaker zonder diploma kan zijn vakmanschap aantonen en u laat zien dat er met deskundige mensen wordt werkt. 

 3. Algemene opleiding en ontwikkeling 
 • Loopbaancheque voor ontwikkeling via OOMT-coach 
In overleg met een OOMT-coach kan een medewerker in aanmerking komen voor een loopbaancheque. Hiermee is er financiële ondersteuning vanuit OOMT voor het volgen van een training, opleiding of cursus.  

Vergoedingen via OOC (Carrosserie)


OOC kent de volgende vergoedingen: 

1. Algemene opleiding en ontwikkeling 
 • De vergoedingsregeling Scholing van Werkenden heeft als doel de ontwikkeling van werknemers binnen de sector te stimuleren. Als werkgever kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten daarvan. 
 • De vergoeding Van-Werk-Naar-Werk is bedoeld voor werknemers in de carrosseriebranche van wie het (vaste of tijdelijke) dienstverband bij een bij OOC aangesloten bedrijf eindigt. Deze werknemers kunnen tot negen maanden na beëindiging dienstverband/ontslag gebruikmaken van een Van-Werk-Naar-Werk voucher. Zo kunnen ontslagen werknemers geholpen worden om – mogelijk binnen de branche – een nieuwe baan te vinden. Met behulp van deze vergoeding kunnen zij hun kennis vergroten of alvast nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor een toekomstige functie. 
 • Een vergoeding voor Duurzame inzetbaarheid 50+ - OOC (oocinfo.nl).
Met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de carrosseriebranche helpt OOC bedrijven met het behouden van talent, door te investeren in blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers. Voor 50+’ers waarvoor op basis van functioneringsgesprekken – en bij voorkeur in overleg met een  OOC-loopbaancoach – een opleidingsplan en aantoonbaar scholingsafspraken zijn gemaakt en uitgevoerd, levert OOC een bijdrage aan de opleidingskosten. 
 • Pilot Ontwikkeling training praktijkopleiders schadeherstel 
Om een breed aanbod voor de sector te ontwikkelen, ondersteunt OOC een pilot voor opleiders in de schadeherstel. Het doel is om ook ander aanbod op dit gebied te vergelijken met de resultaten van deze pilot, om tot een zo goed mogelijke training voor de OOC-bedrijven te komen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@oocinfo.nl

 2. Voor erkenning van vaardigheden of het verkrijgen van branchevaardigheden 
 • Een vergoeding voor een ervaringscertificaat EVC
Erkenning Verworven Competenties (EVC) is interessant voor iedere medewerker in de branche die inzicht wil krijgen in zijn kennis en kunde. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties van werknemers. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde van zichzelf en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het mbo, hbo of de branche wordt gebruikt. In veel gevallen kan een training of opleiding dan sneller gevolgd worden.  Vanwege de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de carrosseriebranche, biedt OOC een tegemoetkoming in de kosten voor een functiegerichte training/opleiding van zij-instromers. Iemand dus die de overstap maakt van buiten de carrosseriebranche naar een functie bij een bij OOC aangesloten bedrijf. 

Pitspro Academy (tank en was)


Pitspro Academy is het opleidingsplatform voor tankstation- en autowasprofessionals. Via dit platform biedt BOVAG samen met Innovam diverse (online) opleidingen, trainingen en cursussen aan. Deze zijn kosteloos voor leden van BOVAG én hun medewerkers.   

Vragen? 


Heeft u vragen over deze subsidies of andere dienstverlening van het Opleidings & Ontwikkelingsfonds? Neem dan contact om met uw O&O-fonds (OOMT voor MvT-bedrijven en OOC voor Carrosseriebedrijven) of met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring