Voorlopige premies sociale verzekeringen 2024 bekend 

Laatste update 12 oktober 2023 Leestijd: 9 min

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de begroting voor 2024 bekendgemaakt. Daarin staan onder andere de voorlopige premies voor de volks- en werknemersverzekeringen in 2024. 

Een overzicht van de voorlopige premies voor de sociale verzekeringen vindt u in de tabel hieronder. Niet alle premies zijn al definitief vastgesteld, dus er kan nog iets wijzigen. Wij informeren u in december over de definitieve premies. 


Bron: XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2024 
  • De Awf-premie kent twee verschillende tarieven: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. De bedragen veranderen niet in 2024. 
  • De Aof-premie kent twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers. Zowel voor de kleine als de grote werkgever gaat de premie in 2024 omhoog.  
  • De rekenpremie voor de werkhervattingskas daalt in 2024. 

Premies Werkhervattingskas 2024 

Het UWV heeft op 1 september de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 bekendgemaakt. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is voor elk publiek verzekerde werkgever de som van twee premiecomponenten, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW (ziektewet). 
 
Elke bij het UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen, namelijk kleine, middelgrote of grote werkgever. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend: 

Kleine werkgevers (totale loonsom is gelijk of kleiner dan € 942.500): 

premie op sectorniveau  

Middelgrote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 942.500 maar kleiner dan of gelijk aan € 3.770.000): 

gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie 

Grote werkgevers (met een totale loonsom groter dan € 3.770.000): 

premie op individueel niveau 


Het is mogelijk om maximaal vijftig procent van de WGA-totaalpremie te verhalen op uw werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als u de premie niet verhaalt, hoeft u over de niet-verhaalde premie geen loonheffingen te betalen. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers. 

PREMIECOMPONENT WGA 

  

Gemiddeld percentage 

0,77%  

Maximumpremie (grote werkgever) 

3,08% 

Minimumpremie (grote werkgever) 

0,19% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 

0,59% 

Correctiefactor werkgeversrisico 

0,98 

 

PREMIECOMPONENT ZW 

  

Gemiddeld percentage 

0,45% 

Maximumpremie (grote werkgever) 

1,80% 

Minimumpremie (grote werkgever) 

0,11% 

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 

0,26% 

Correctiefactor werkgeversrisico 

1,30 


De sectorpremies Whk voor kleine werkgevers zijn voor 2024 als volgt vastgesteld: 

Sector 12 (Metaal en Technische bedrijfstakken) 

WGA: 0,71% 
ZW: 0,29% 

Sector 17 (Detailhandel en ambachten) 

WGA: 0,90% 
ZW: 0,45% 

Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III) 

WGA: 0,56% 
ZW: 0,31% 

  • Eind 2023 hoort u via een beschikking van de Belastingdienst hoe hoog de exacte premie over 2024 precies zal zijn. U kunt ook zelf een voorlopige berekening maken via de Premiewijzer van het UWV
  • Kleine werkgevers zullen van de Belastingdienst een brief met de Whk-sectorpremie ontvangen. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. 

  • Middelgrote en grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking met een specificatie van de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Het is belangrijk dat u deze berekening goed controleert. Klopt de berekening niet? Teken dan binnen 6 weken bezwaar aan. 

  • Eigenrisicodragers betalen een premie van 0% voor de premiecomponenten waarvoor zij eigenrisicodrager zijn geworden. Het WGA-totaal risico en/of ZW-flexrisico kan worden verzekerd via private verzekeraars, maar werkgevers kunnen deze risico’s ook zelf dragen. U kunt tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. 

Vragen?  

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring