Minimumloon stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent

Laatste update 23 mei 2023 Leestijd: 3 min

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent. Bij een fulltime-dienstverband ligt het minimumloon dan op € 1995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. De loonstijging heeft gevolgen voor een aantal schalen in de salaristabellen en salarisgroepen in de cao’s die gelden voor BOVAG-leden. Ook voor medewerkers die onder de participatiewet vallen, is deze loonsverhoging van toepassing.

Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat u uw medewerkers vanaf 21 jaar minimaal moet betalen. Voor jongere medewerkers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Elk half jaar worden deze bedragen geïndexeerd, normaalgesproken met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk op 1 januari en 1 juli.

De verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hierdoor zal ook de hoogte van een AOW-uitkering en de loongerelateerde uitkering bij ziekte of werkloosheid stijgen.
Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 juli 2023:
  • € 1995 per maand
  • € 460,40 per week
  • € 92,08 per dag
Deze bedragen gelden voor medewerkers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek.

Cao-boekjes

Een aantal bedragen die in de cao-boekjes staan, klopt niet meer door deze tweede loonsverhoging sinds het afsluiten van de cao. Hier moet u rekening mee houden als u salarisgroep A/wml in de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, functiegroep 1 (WML) in de cao voor Tankstations en Wasbedrijven of salarisfunctiegroep A in de cao voor het Carrosseriebedrijf toepast.

Minimumjeugdloon

Ook de wettelijk minimumjeugdlonen gaan met een percentage van 3,13 procent omhoog. De lonen zien er als volgt uit:
Tabel-minimum-jeugdloon-1-juli-2023.jpg
Tabel-minimum-jeugdloon-per-uur-per-1-juli-2023.png
Bron: Rijksoverheid
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

BBL
Heeft u BBL’ers in dienst die u het WML betaald, dan gelden daar vanaf 1 juli 2023 de volgende bedragen voor:
 
Leeftijd Per maand Per week Per dag
       
20 jaar 1226,95 283,15 56,63
19 jaar 1047,40 241,70 48,34
18 jaar 907,75 209,50 41,90
 

Vragen?

Heeft u vragen over het minimumloon? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring