Uitrol netwerkstudie voor de fietsbranche

Laatste update 14 maart 2023 Leestijd: 4 min

Om fietsondernemers nu en in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn, monitort BOVAG de ontwikkelingen in de branche. In dat kader hebben we KMPG een netwerkstudie laten doen voor de fietsbranche. Een grote groep ondernemers en relevante branchepartijen zijn bij dit onderzoek betrokken voor een zo compleet mogelijk beeld. De scope van dit onderzoek is vijf jaar en dient als input voor de BOVAG-agenda voor de komende jaren. De resultaten worden op 12 april bekendgemaakt op een bijeenkomst in het BOVAGhuis, en later toegelicht tijdens kleine regiobijeenkomsten. 

Centrale bijeenkomst op 12 april

De uitkomsten van de netwerkstudie worden op 12 april door KPMG en BOVAG gepresenteerd tijdens een centrale bijeenkomst in het BOVAGhuis in Bunnik. Uiteraard zijn alle BOVAG-fietsbedrijven van harte welkom om aan te schuiven. Diezelfde week delen we het rapport ook met leden via de nieuwsbrief en op mijn.bovag.nl

Programma 

Naast leden zijn belangrijke stakeholders uitgenodigd voor de presentatie op 12 april. Wat zijn de conclusies van het onderzoek, welke taak ligt er voor de branche en wat betekent dit toekomstbeeld voor BOVAG-fietsbedrijven? Klik hier om u aan te melden en stel zelf uw vragen aan de onderzoekers. Het programma ziet er als volgt uit: 
  • 18.30 uur: Inloop en ontvangst 
  • 19.30 uur: Aanvang programma
  • 20.45 uur: Netwerkborrel 
  • 21.30 uur: Einde

Kleine regiobijeenkomsten

BOVAG gaat graag met ondernemers in gesprek over de resultaten van de netwerkstudie. Wat zeggen de ontwikkelingen over de toekomst van het ‘traditionele’ Nederlandse fietsbedrijf? Wat is de impact op de korte en lange(re) termijn en wat hebben ondernemers concreet nodig, van BOVAG of van andere partijen? Daarvoor organiseert BOVAG de komende maanden (na 12 april) kleine regiobijeenkomsten. Deze draaien om ‘het goede gesprek hebben’, waarbij ondernemersvragen centraal staan. Hoe kijkt u naar de uitkomsten van dit onderzoek? Hoe zorgen we samen voor een optimaal ondernemersklimaat in de fietsbranche en wat heeft u nodig? Daar zijn we benieuwd naar. Interesse in deze bijeenkomsten? Laat het ons weten door te mailen naar fiets@bovag.nl. Zodra de data bekend zijn, ontvangt u dan meer informatie. 

Over het onderzoek

Voor veel vraagstukken wordt de fiets als dé oplossing gezien. Denk aan uitdagingen voor stedelijke en individuele mobiliteit, de noodzaak voor CO2-reductie en trends op het gebied van sport en gezond leven. Maatschappelijke thema’s en de coronapandemie hebben het belang en de populariteit van fietsen alleen maar vergroot. De fietsbranche profiteert hiervan en heeft tegelijk te maken met steeds veranderende dynamiek. We zien nieuwe concepten, snelle productinnovaties, verschuivingen in de keten, veranderende rol van fabrikanten, branchevervaging en nieuwe (online) aanbieders. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de impact van politieke beslissingen en (globale) crises die natuurlijk ook van invloed zijn. KPMG heeft de ontwikkelingen die op verschillende niveaus spelen in kaart gebracht en heeft daar in het rapport vervolgens ook duiding aan gegeven. De impact voor het BOVAG-fietsbedrijf op de korte en lange(re) termijn staat daarbij centraal; de scope van het onderzoek is vijf jaar. 

Vragen over dit onderzoek of de georganiseerde bijeenkomsten? Stuur ons een mail via fiets@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring