Langdurig toiletbezoek leidt tot ontslag op staande voet

Laatste update 15 maart 2023 Leestijd: 3 min

Een medewerker die zijn ontslag op staande voet aanvocht vanwege onder andere toiletbezoeken van twintig minuten, heeft niet zijn gelijk kunnen halen. De rechter vond dat de werkgever terecht is overgegaan tot ontslag op staande voet. De man had meerdere keren geweigerd om zich te houden aan gemaakte afspraken, nam regelmatig werk- en pauzetijden niet in acht en bleef langdurig op het toilet om vervolgens met de telefoon in de hand weer te verschijnen. Deze voorvallen in combinatie met het negeren van meerdere waarschuwingen van de werkgever, rechtvaardigden volgens de rechter het acute ontslag.

Ontslag op staande voet is een verregaande maatregel die lang niet altijd wordt goedgekeurd door de rechter. De werknemer in kwestie was naast bovenstaande feiten ook nog ongeoorloofd afwezig geweest en legde concrete werkopdrachten naast zich neer. De werkgever had duidelijk aangegeven dat de man een laatste kans kreeg. Toen de werknemer zich daarna weer niet hield aan de gemaakte afspraken, ging de werkgever over op het ontslag op staande voet. De rechter oordeelde dat het gedrag van de werknemer ernstig verwijtbaar is, waarmee het ontslag op staande voet in stand blijft en de werknemer geen aanspraak kan maken op transitievergoeding.

Ontslag op staande voet

Kantonrechters zijn terughoudend in het toekennen van een ontslag op staande voet en zullen zorgvuldig toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan. Het is daarom aan te raden om juridische ondersteuning in te schakelen voordat u deze stap zet. En houd u er rekening mee dat de werknemer het ontslag juridisch kan aanvechten.

In geval van een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Deze vergaande maatregel wordt zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter genomen, dus hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
  • Er moet een dringende reden zijn en die moet u duidelijk maken aan uw medewerker. Voorbeelden van zo’n reden zijn: diefstal of verduistering, mishandeling of grove belediging of Werkweigering.
  • Het ontslag is ‘onverwijld’ wat wil zeggen dat het ontslag direct na de mededeling in moet gaan. Daarna een nachtje erover slapen is niet toegestaan. Zorg dat u direct uw besluit schriftelijk bevestigt met daarbij de reden van het ontslag op staande voet

Ondersteuning en vragen

Bij ontslag op staande voet moet u snel maar ook zorgvuldig handelen. De belangen van zowel werkgever en werknemer zijn in dit geval groot. Laat u zich in dit soort gevallen dus altijd bijstaan door een gespecialiseerde jurist of advocaat. Twijfelt u of u over kunt gaan tot ontslag op staande voet? Neem dan direct contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring