Groen licht Eerste Kamer: invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

Laatste update 16 maart 2023 Leestijd: 3 min

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer deze week. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. BOVAG heeft meerdere keren opgeroepen om de wet uit te stellen, totdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) volledig is en voldoende getest. Dit is het loket dat ondernemers moeten gaan gebruiken voor hun activiteiten. Randvoorwaarden van BOVAG voor een ondernemersvriendelijk DSO zijn nu opgenomen in het besluit van de Eerste Kamer. BOVAG is blij met dit resultaat en blijft betrokken bij de verdere uitwerking.

Waarom de nieuwe Omgevingswet?

Met de nieuwe Omgevingswet worden procedures gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. De Omgevingswet staat voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. De Omgevingswet ondersteunt een gebiedsgerichte, integrale aanpak die nodig is voor de grote opgaven op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.

Inzet BOVAG

BOVAG heeft minister Hugo de Jonge eind januari een aantal belangrijke voorwaarden voor inwerkingtreding van de wet voorgelegd, met als doel een voor het mkb vriendelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). BOVAG is dan ook tevreden dat deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de beslissende documenten die de Eerste Kamer ontving voor haar besluitvorming. Daarnaast hebben enkele senatoren ook in hun stemverklaring er nog specifiek op gewezen daarop te blijven monitoren.

Voorbereiding en vervolg

Tijdige duidelijkheid over het moment waarop de wet in werking treedt was en is een belangrijke voorwaarde voor overheden en het bedrijfsleven om een goede start te maken met de Omgevingswet. Lees hier wat u nu al kunt doen ter voorbereiding.

BOVAG is op dit moment nog betrokken bij maandelijkse overleggen met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitwerking van de afspraken die minister De Jonge heeft gemaakt met onder andere BOVAG. Later dit jaar volgt een webinar over de werking van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring