Feestdagen: vrij of niet? 

Laatste update 17 maart 2023 Leestijd: 5 min

Een nationale feestdag betekent niet vanzelfsprekend een vrije dag en verschillende cao's hanteren verschillende feestdagen. Niet zo gek dus dat BOVAG Ledenadvies elk jaar veelvuldig de vraag krijgt of medewerkers vrij zijn op bijvoorbeeld Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). En hoeveel (extra) moet u betalen wanneer een medewerker toch werkt op een feestdag? BOVAG zette de regels per cao voor u op een rijtje.

Met een eenvoudige ‘ja of nee’ op de vraag of deze feestdagen vrij zijn, komen we niet weg. Het hele overzicht van feestdagen per cao vindt u in ons dossier personeel. Koningsdag en Bevrijdingsdag werken dit jaar per cao als volgt: 

Cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 

  • Koningsdag: is een feestdag.  
  • Bevrijdingsdag: is een feestdag  
Werknemers hebben op feestdagen recht op een vrije dag. Wordt er toch gewerkt? Dan moet er een toeslag van 85 procent worden betaald. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de werknemer in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven.

Voor medewerkers die werken bij een autoverhuurbedrijf, verkooppunt voor autowasbedrijf, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag wanneer zij werken op een feestdag:  
  • Als de feestdag op een reguliere werkdag valt dan heeft de medewerker recht op een toeslag van 35 procent. Daarnaast krijgt de medewerker het aantal gewerkte uren ook nog in betaalde vrije tijd gecompenseerd.   
  • Was de medewerker niet ingeroosterd op de feestdag maar heeft hij wel gewerkt, dan geldt een toeslag van 85 procent. Dit geldt ook voor overwerk op een feestdag.  

Let op: de feestdagenregeling uit de cao MvT geldt niet voor verkopers. Verkopers hebben dus geen recht op een vrije dag of toeslag en kunnen op deze dag  gewoon worden ingeroosterd. U mag er uiteraard ook voor kiezen om verkopers op bepaalde feestdagen wel een doorbetaalde vrije dag te geven. De cao is een minimum-cao dus positief voor medewerkers afwijken is toegestaan.  


Toeslagentool

Voor feestdagen, overwerkuren of andere speciale omstandigheden kunnen werkgevers die vallen onder cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf gebruik maken van de BOVAG Toeslagentool om het juiste salaris te berekenen.

Cao Carrosseriebedrijf 

  • Koningsdag: volgens de cao is dit een feestdag en hebben medewerkers recht op een vrije dag. Moeten zij toch werken? Dan krijgt de medewerker per uur 1,12 procent van zijn maandsalaris of 1,21 procent van zijn vierwekensalaris. U kunt er ook voor kiezen om de medewerker op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week een betaalde vrije dag te geven. In dat geval krijgt de medewerker per uur 0,607 procent van zijn maandsalaris of 0,658 procent van zijn vierwekensalaris.   
  • Bevrijdingsdag: is alleen een feestdag wanneer hij door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag. In 2023 is dat niet het geval. Medewerkers hebben dus geen recht op een vrije dag en u hoeft geen toeslag te betalen als ze toch werken.  

Cao Tankstations en Wasbedrijven 

  • Koningsdag: is een feestdag, maar dat betekent niet automatisch dat uw medewerker recht heeft op een vrije dag. Als een medewerker deze dag werkt, heeft hij recht op een toeslag van 50 procent over de gewerkte uren. Als werkgever moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeroosterde feestdagen over het hele jaar naar redelijkheid tussen de medewerkers wordt verdeeld. Een medewerker die is ingeroosterd op een feestdag, maar toch vrij wil zijn, moet in overleg met de werkgever gewoon een vrije dag opnemen. 
  • Bevrijdingsdag: is alleen een feestdag in de lustrumjaren, dus eens in de vijf jaar. In 2023 is het geen feestdag en hoeft er ook geen toeslag betaald te worden als de medewerker toch werkt. 

Rijscholen 

Voor rijscholen geldt er geen cao. Of een medewerker op een feestdag vrij moet worden gegeven, is afhankelijk van wat onderling is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Er is namelijk geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. U kunt deze dagen afschrijven van het verlofsaldo of u geeft de medewerkers een betaalde vrije dag omdat de rijschool op deze dagen gesloten is. 

Vragen?  

Heeft u vragen over feestdagen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring