BOVAG vraagt Provinciale Staten om opcenten niet te verhogen 

Laatste update 03 maart 2023 Leestijd: 2 min

In het kader van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen geven BOVAG, de Mobiliteitsalliantie, MKB-Nederland en VNO-NCW de toekomstige leden van de Provinciale Staten gezamenlijk vier speerpunten mee. Mobiliteit is fundamenteel voor het oplossen van de maatschappelijke issues van morgen.

Zorg daarom voor:
  • 1. Woningbouw in combinatie met passende en toekomstgerichte mobiliteit  

De komende jaren moeten er een miljoen nieuwe huizen gebouwd worden. Deze historische opgave vraagt om praktische plannen met een oog voor mobiliteit. Zorg er dus voor dat er vanaf het begin wordt nagedacht over bereikbaarheid, bevoorrading en een netwerk met voldoende laadinfrastructuur.
  • 2. Ruimte voor ondernemen 

Ondernemers lopen aan tegen starre bestemmingsplannen en onnodige bureaucratische rompslomp. Zo is het voor een autobedrijf (aan de rand van de stad) vaak niet mogelijk om te investeren in fietsenverkoop of -verhuur omdat bestemmingsplannen onderscheid maken tussen verschillende vormen van mobiliteit. Mobiliteitsbedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit. Ons advies: werk in de toekomst met een algemene mobiliteitsbestemming. Hiermee kunnen ondernemers alle vormen - of een mix - van mobiliteit aanbieden en kunnen op deze manier inspelen op de maatschappelijke vraag.
  • 3. Geen verhoging van de provinciale opcenten

Voor veel huishoudens vormt mobiliteit een van de grootste noodzakelijke uitgaven in het huishoudboekje. Hou mobiliteit betaalbaar voor iedereen en verhoog de provinciale opcenten dus niet. Betaalbare, toegankelijke mobiliteit is immers een randvoorwaarde voor de bereikbaarheid van voorzieningen, werk en recreatie.
  • 4. Samenwerken in energietransitie 

Maak het voor ondernemers zo makkelijk mogelijk om te verduurzamen. Zet als provincie in op een versnelde uitgave van vergunningen, uitbreiding van energie-infrastructuur en faciliteer ondernemers daar waar nodig door ze, bijvoorbeeld, te betrekken bij de opzet en uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES). 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring