Nieuw pensioenstelsel: pensioenwet aangenomen  

Laatste update 16 juni 2023 Leestijd: 4 min

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer (op 30 mei jl.) ingestemd met de nieuwe pensioenwet: de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. Wat betekent deze nieuwe wet voor BOVAG-leden? 

Wat verandert er met de nieuwe pensioenwet?  

In de nieuwe pensioenwet staan de spelregels voor de pensioenen die werknemers opbouwen bij een pensioenfonds. Voor alle BOVAG aangesloten bedrijven (met uitzondering van rijscholen) is dit het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT).  

In het nieuwe stelsel komt de pensioenpremie van iedere deelnemer terecht in een persoonlijk pensioenvermogen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt voor iedere deelnemer het persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij. Dit betekent dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Deelnemers krijgen dus een (min of meer) individueel pensioenpotje. Zo moet het nieuwe stelsel voor jongeren meer uitzicht bieden op een goed aanvullend pensioen. Zeker ook omdat zij vaker wisselen van baan. Voor zowel gepensioneerden als andere deelnemers is de doelstelling dat er meer uitzicht ontstaat op indexatie van hun aanvullend pensioen, zeker in een periode wanneer de economie goed presteert.  

Kortom, door de voorgenomen veranderingen wordt pensioen dus persoonlijker en toekomstbestendiger.   

Wanneer gaat dit in?  

De nieuwe pensioenwet gaat in per 1 juli 2023. Dit betekent niet dat de veranderingen direct merkbaar zijn. De komende jaren gaan sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) en pensioenfondsen aan de slag met de nieuwe regels. Zij maken een nieuwe pensioenregeling.  

Door PMT is voorgenomen om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 inwerking te laten treden. Het eerst gesprek tussen sociale partners en PMT heeft inmiddels plaats gevonden op 14 juni jl. BOVAG is ook betrokken bij deze gesprekken en wij zullen u informeren over de stand van zaken.  

Sociale partners hebben eerder al de voorkeur uitgesproken voor de solidaire pensioenregeling, waarbij het gezamenlijk dragen van solidariteit en het delen van risico’s behouden blijft. Ook hebben Sociale partners aangegeven de voorkeur te hebben voor het ‘invaren’ van bestaande pensioenrechten in de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners streven ernaar om de afspraken na de zomer af te ronden in een onderhandelaarsakkoord.

Meer informatie en vragen  

Meer informatie en (veelgestelde) vragen staan in een door de Rijksoverheid opgesteld informatieblad: Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u?. Ook is er door de Rijksoverheid een handige Animatiefilm gemaakt.   

Voor werkgevers is er daarnaast informatieplatform, waarop informatie en nieuws wordt gedeeld.   

Ook houdt PMT een informatiepagina bij: Het Nieuwe Pensioenstelsel. Daarnaast heeft PMT een werkgeversconsulent speciaal voor BOVAG-leden, voor advies op maat. Dit is Jan-Willem van Bommel. Hij is bereikbaar voor uw vragen over de pensioenregeling van PMT via janwillem.van.bommel@pmt.nl of door te bellen met  06-21 24 41 06.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring