Mobiliteitsalliantie: richt transitiefonds op voor duurzame mobiliteit

Laatste update 19 juni 2023 Leestijd: 3 min

De overheid moet het Klimaatfonds uitbreiden met een transitiefonds voor duurzame mobiliteit zodat burgers en bedrijven meer kans krijgen mee te doen aan de klimaattransitie. Zo stelt de Mobiliteitsalliantie, waar ook BOVAG deel van uitmaakt.

In het huidige Klimaatfonds wordt slechts 1,7 procent van het beschikbare budget uitgetrokken voor verduurzamen van mobiliteit. Dat terwijl de sector 18 procent van de CO2-reductie voor zijn rekening neemt. Deze verhoudingen zijn scheef, een evenwichtiger verdeling is hard nodig, stelt de Mobiliteitsalliantie. Door de klimaatopgave en de beschikbare gelden per sector meer in verhouding te brengen kunnen Nederlanders duurzaam en betaalbaar mobiel blijven.

Betaalbaar

De Mobiliteitsalliantie doet het kabinet een aantal voorstellen hoe het budget kan worden ingezet. Zo is het belangrijk dat netcongestie wordt voorkomen door (zware) mobiliteit. Het fonds kan ook worden gebruik om duurzame mobiliteit te stimuleren, waarbij verschillende zero-emissie vervoerswijzen kunnen worden gecombineerd om op de plek van bestemming te komen.
Volgens de alliantie wordt de overgang naar een schone auto steeds minder aantrekkelijk. Ten eerste is een gewichtscorrectie nodig als EV's straks ook MRB gaan betalen. EV's zijn immers zwaarder dan hun batterij. Zonder die correctie is de maandelijkse MRB voor een EV 60 procent hoger dan voor een benzineauto van vergelijkbare grootte. Dit weerhoudt veel consumenten om een (tweedehands) elektrische auto te kopen. Ook roept de alliantie op om de aantrekkelijke bijtelling voor schone voertuigen opnieuw in te voeren. Stimulering van EV's dreigt nu geheel te worden afgeschaft, wat een snelle opbouw van een gezonde tweedehands EV-markt fors zal remmen. Daarbij moet de overheid van de gedacht af dat de geldstroom vanuit autobelastingen op peil moet blijven. In de praktijk maakt dit autorijden duurder, wat het noodzakelijke draagvlak onder de transitie aantast. 

Oplossing

Daarnaast is het belangrijk om het openbaar vervoer financiel tegemoet te komen. Die sector wordt geconfronteerd met hoge energieprijzen, inflatie en tegenvallende reizigeraantallen. waardoor de kosten voor reizigers oplopen en het aanbod onder druk staat. De alliantie dringt aan op maatregelen waarmee het OV kan herstellen en weer kan groeien; daarnaast kan de overheid ook helpen door administratieve en fiscale belemmeringen weg te nemen, Het OV is een belangrijk onderdeel van de oplossing voor de klimaatopgaven, meent de alliantie. 

Hard nodig

"Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland", aldus Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. "Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening komt van burgers en bedrijven zal het draagvlak daarvoor snel afnemen, met alle gevolgen van dien. Stimuleringsmaatregelen blijven daarom hard nodig."
De Mobiliteitsalliantie is een samenwerking van 26 partijen, waar onder andere BOVAG, RAI Vereniging, VNA en OV-partijen deel van uitmaken. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring