Grotere werkgevers moeten vanaf 2024 CO2-uitstoot werkgebonden personenmobiliteit bijhouden 

Laatste update 08 juni 2023 Leestijd: 2 min

Werkgevers met honderd of meer werknemers moeten vanaf 1 januari 2024 jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het doel: een forse CO2-reductie in 2030. Dit besluit, onder de noemer CO2-reductie werkgebonden mobiliteit, komt voort uit het Klimaatakkoord (2019).  

Via een digitaal formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen ondernemers de gevraagde gegevens aanleveren. Het gaat hierbij om het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit. De CO2-berekening wordt vervolgens automatisch gemaakt. Werkgevers moeten vóór 30 juni van het opvolgende jaar onderstaande jaartotalen doorgeven: 
  • Het totaal aantal gereisde kilometers  
  • Gebruikte vervoermiddelen  
  • Gebruikte brandstof 

Terugkoppeling: 

Werkgevers ontvangen een terugkoppeling als de gegevens zijn ingediend. Deze terugkoppeling geeft inzicht in de CO2-emissie van de onderneming en bevat daarnaast tips en verwijzingen naar relevante informatie over het (verder) verduurzamen van de werkgebonden mobiliteit. 

Emissieplafond 

Op basis van de gegevens die werkgevers jaarlijks verstrekken, beoordeelt het ministerie van IenW of de reductie die in het Klimaatakkoord is afgesproken (1 Mton in 2030) wordt gehaald. In eerste instantie was er sprake van een emissiegrenswaarde (norm). Aan deze norm was een maximale CO2-emissie per reizigerskilometer voor zakelijke mobiliteit gekoppeld. Na gesprekken met werkgeversorganisaties is er toch gekozen voor collectief plafond, zonder verplichte individuele norm.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring