CBR verlaagt wachttijden herexamens en voert gelimiteerd annuleren in

Laatste update 23 juni 2023 Leestijd: 5 min

Het CBR versoepelt op 10 juli twee maatregelen voor (her)examens. De minimale verplichte wachttijd bij een herexamen wordt verlaagd en opleiders krijgen meer flexibiliteit bij het reserveren van praktijkexamens-B doordat zij gelimiteerd examens mogen annuleren. Deze maatregelen worden voortdurend door het CBR geëvalueerd. Het CBR laat daarnaast weten dat er nog steeds hard wordt gewerkt aan het aannemen en opleiden van extra examinatoren, zodat de reserveringstermijnen voor praktijkexamens verder gaan dalen. Er zijn inmiddels al meer dan honderd nieuwe examinatoren gestart sinds 2021. De verwachting is dat de reserveringstermijn na de zomer geleidelijk daalt. De slagingspercentages lijken wel te blijven steken rond de 52 procent, niet veel hoger dan voor corona. Het CBR heeft ook een bericht over deze maatregelen gepubliceerd op TOP en informeert kandidaten via cbr.nl. 

Minimale wachttijden herexamens

Op 1 september 2022 heeft het CBR minimale wachttijden ingevoerd als tijdelijke maatregel. Die moet zorgen voor een zo goed mogelijke verdeling van de examenplekken en een betere voorbereiding op het examen. Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten om de minimale wachttijden verder te verlagen, na een eerdere versoepeling op 1 december 2022. Vanaf 10 juli 2023 geldt het volgende voor de minimale wachttijden:
  • Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.
  • Zakt de kandidaat twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 7 weken weer afrijden. Vanaf 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was dat nog 15 weken, op dit moment is het 10 weken.
  • Gaat het om praktijkexamens auto die vanwege de verkeersveiligheid door een examinator worden afgebroken? Dan blijft de minimale wachttijd van 15 weken bestaan. Vorig jaar werden rijexamens 2.676 keer afgebroken, omdat het te gevaarlijk was voor de kandidaat zelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer.
  • Zakt de kandidaat voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 2 weken weer afrijden. Nu is dat nog 4 weken.

Gelimiteerd annuleren van examens tot 6 weken vooraf aan het examen

Opleiders hebben vanaf 10 juli de mogelijkheid om een aantal praktijkexamens te annuleren tot 6 weken vooraf aan het examen. De mogelijkheid tot annuleren geldt voor de praktijkexamens-B. Dit leidt tot meer flexibiliteit, omdat deze mogelijkheid wordt toegevoegd aan de maatregelen. Wisselen met kandidaten blijft ook nog mogelijk.
 
Iedere rijschool ontvangt voor het kunnen annuleren een jaarlimiet van 1% op alle afgenomen B-examens (dus 1e en herexamens). Elke rijschool kan tenminste twee examens binnen één jaar annuleren. Over een termijn van 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden ingezet. 

Actuele jaarlimiet

De actuele jaarlimiet van elke rijschool is terug te vinden via overzichten > quotum controle in TOP-internet. Iedere maand vindt er een herijking plaats van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Het jaarsaldo kan dus fluctueren.

Rekenvoorbeeld

Rijschool A neemt jaarlijks 550 praktijkexamens af. Het percentage om B-examens te mogen annuleren is 1% van het totaal aantal praktijkexamens per jaar. Per 30 dagen mag maximaal de helft van de jaarlimiet worden benut, dit is de maandlimiet.

Jaarlimiet Rijschool A               
De jaarlimiet is 5,5 (1% van 550). Deze limiet wordt naar boven afgerond. Rijschool A mag dus maximaal 6 praktijkexamens per jaar annuleren. De datum waarop de rijschool de eerste annulering uitvoert geldt als startdatum voor de jaarlimiet. Dit is niet de geplande examendatum van de betreffende kandidaat maar de mutatiedatum die wordt vastgehouden op het moment dat de rijschool de annulering in TOP-internet bevestigd. 

Maandlimiet  
De maandlimiet is 3 (0,5% van 550). De datum van de invoer van de eerste annulering telt als mutatiedatum. Er geldt een termijn van 30 dagen. Rijschool A voert bijvoorbeeld op 12 juli één annulering in en op 30 juli twee annuleringen. Rijschool A mag dan vanaf 12 augustus weer een volgende annulering invoeren (na 30 dagen). Rijschool A heeft daarmee weer 3 annuleringen benut. Dat geldt als maximum voor die maand want het is de helft van zijn limiet (6).   

Geldigheid jaarlimiet               
Rijschool A voert op 12 juli 2023 de eerste annulering in. Deze mutatiedatum geldt als startdatum van zijn jaarlimiet. Na één jaar, op 12 juli 2024, vervalt deze mutatie in de jaarlimiet en wordt het saldo daarop aangepast. Iedere maand vindt een herijking plaats van de jaarlimiet op basis van het aantal afgenomen examens in de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat elke maand wordt bekeken of het jaarsaldo naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Het jaarsaldo kan dus ook fluctueren.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring