Waarschuwing: hoge dwangsommen van ILT voor verkopers opgevoerde e-bikes

Laatste update 05 juli 2023 Leestijd: 4 min

Negen aanbieders van gemanipuleerde e-bikes hebben onlangs van de Inspectie Leefomgeving en Transort (ILT) een zogenoemde Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd gekregen ter hoogte van 15.000 euro. E-bikes die zijn opgevoerd, of zijn voorzien van een gashendel, beschouwt de ILT als een brommer en niet als een fiets met trapondersteuning. En omdat de vereiste typegoedkeuring voor die 'brommer' ontbreekt, is de verkoper in overtreding.

Met dit bericht waarschuwt BOVAG zijn leden dat het opvoeren of modificeren van e-bikes forse consequenties kan hebben. BOVAG roept zijn leden op om dit uit oogpunt van verkeersveiligheid en regelgeving niet te doen. 

De ILT richtte zijn pijlen met name op internetverkopers van zogenoemde 'fatbikes', maar de regels gelden uiteraard voor alle winkels en voor alle fietsen met trapondersteuning, voor alle soorten van e-bikes dus.
Wie een fiets met trapondersteuning verkoopt die harder gaat dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen heeft dan 250 Watt en/of waarmee je zonder te trappen vooruit kunt komen, bijvoorbeeld door middel van een gashendel, verkoopt geen fiets maar een brommer. En daarvoor is een Europese typegoedkeuring voor het voertuigtype brommer vereist. Omdat de verkoper die logischerwijs niet kan overleggen - de 'fiets' is immers als 'fiets' toegelaten en niet als brommer - is de verkoper in overtreding. Sterker nog, de verkoper is door de manipulatie van de fiets in de ogen van de ILT een fabrikant geworden, met bijbehorende fabrikantenaansprakelijkheid! 

ILT legde negen aanbieders een zogenoemde last onder dwangsom op ter hoogte van liefst 15.000 euro. Mocht de verkopers zijn illegale activiteiten niet staken, dan kan een nieuwe dwangsom worden opgelegd.

Risico's

Een bedrijf dat zijn klant een gemanipuleerde e-bike verkoopt is niet alleen zelf de sigaar, maar stelt ook zijn klant willens en wetens bloot aan forse risico's. Ten eerste natuurlijk op gebied van verkeersveiligheid. (Te snelle) e-bikes worden bijvoorbeeld ook bestuurd door jongeren onder de zestien. Terwijl je brommers en dus ook high-speed e-bikes pas mag besturen vanaf 16 jaar én alleen als je in bezit bent van een brommerrijbewijs. Dat is niet voor niets! Daarnaast loopt de berijder van een gemanipuleerde fiets de kans op een boete van 290 euro en inbeslagname. Ten slotte ben je op een opgevoerde fiets niet verzekerd.
BOVAG is verklaard tegenstander van opvoeren of aanbrengen van een gashendel. Daarom is dat ook expliciet verboden in de lidmaatschapseisen. Graag wijzen we u daar nog eens expliciet op. Overtreden van deze regels kan leiden tot afnemen van het BOVAG-lidmaatschap.

Hoe staat het in de lidmaatschapseisen van BOVAG?

Opvoeren en/of aanpassen van snelheid

  • De onderneming houdt zich niet bezig met opvoeren en/of het aanpassen van snelheid op voertuigen; 
  • De onderneming onthoudt zich van adverteren in de winkel of in andere media met onderdelen die voor het opvoeren van voertuigen kunnen worden gebruikt; 
  • Klanten worden actief geïnformeerd over het overtreden van de wet wanneer zij voertuigen (laten) opvoeren, die gebruikt worden op de openbare weg; 
  • Klanten worden actief geïnformeerd dat geen opvoeronderdelen worden verkocht of aangebracht, of dat geen technische handelingen worden verricht aan het voertuig dat op de openbare weg wordt gebruikt, die de oorspronkelijkheid (Europese Type Goedkeuring) aantast of ervoor zorgt dat het voertuig niet meer voldoet aan de permanente eisen.

Verboden?

Overigens: de daad van opvoeren zelf is in de lidmaatschapseisen van BOVAG weliswaar verboden, maar wettelijk is dat (nog) niet strafbaar. Alleen het verkopen van een opgevoerde fiets en het rijden daarop. Daarom blijft BOVAG pleiten voor een algeheel opvoerverbod. Dat schept duidelijkheid voor handhavers, markt en kopers. En het creëert een gelijk speelveld in de markt.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring