Spelregels zieke werknemer

Laatste update 22 februari 2024 Leestijd: 5 min

Volgens het RIVM zitten we op dit moment in een griepepidemie. Het is dus goed mogelijk dat een of meerdere van uw werknemers nu ziek is. Wat zijn ook alweer de spelregels in de wet en cao? BOVAG zet dat voor u op een rij. Let erop dat voor bijvoorbeeld AOW-ers en oproepkrachten andere regels kunnen gelden. 

Cao MvT en cao Carrosseriebedrijf 

Een werknemer moet zich zo snel mogelijk, maar zeker vóór 9.00 uur 's morgens ziek melden of ziek laten melden. In bijlage 8 van de cao MvT /bijlage 7 cao Carrosserie staan de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid die gelden voor de zieke werknemer. Denk aan beschikbaarheid voor een bezoek van de bedrijfsarts en sancties bij het niet naleven van de voorschriften. U kunt deze afspraken aanvullen met uw eigen ziekteverzuimbeleid. Bijvoorbeeld met afspraken over: 
  • De functie of persoon bij wie de werknemer zich ziek moet melden; 
  • Dat de werknemer zich persoonlijk ziek moet melden; 
  • Dat, als hier reden toe is (bijvoorbeeld ziekte in het buitenland), de werkgever om een verklaring van een arts kan vragen. 


Wachtdag bij tweede ziekmelding in een jaar

Volgens de cao Carrosserie mag u bij de tweede ziekmelding in een jaar de eerste ziektedag als verlofdag afschrijven. Voorwaarde is wel dat de werknemer nog bovenwettelijke vakantiedagen heeft, waar dit aantal uren vanaf kan. Het aantal af te boeken uren  zijn het aantal uren dat de werknemer had moeten werken op die eerste ziektedag tot een maximum van 8 uur. In de cao MvT is de wachtdag per 1 december 2023 afgeschaft.   

Loon bij ziekte 

Tijdens de ziekte moet u het loon doorbetalen. De eerste 6 maanden betaalt u 100 procent van het salaris door. De volgende 18 maanden betaalt u 90 procent, tenzij er sprake is van gedeeltelijke of arbeidstherapeutische werkhervatting. Dan betaalt u weer 100 procent salaris door. 

Cao Tank en Was 

Volgens de cao moet een werknemer zich ‘ruim voor het begin van de dienst’ ziekmelden. Concretere spelregels hiervoor kunt u vastleggen in uw eigenhuishoudelijk- of verzuimreglement. Een werknemer is verplicht mee te werken controles die de sociale verzekeringswetten of uw eigen reglement voorschrijven. 


Wachtdag bij derde en vierde ziekmelding in een jaar 

Volgens de cao Tank & Was mag u bij de derde en vierde ziekmelding in een kalenderjaar een wachtdag in rekening brengen.  Zo’n wachtdag is het afschrijven van een dag van het bovenwettelijke verlof. Heeft de medewerker geen bovenwettelijk verlof meer, dan kan er geen wachtdag in rekening worden gebracht.  


Loon bij ziekte 

Tijdens de ziekte moet u het loon doorbetalen. De eerste 6 maanden betaalt u 100 procent van het salaris door. De volgende 18 maanden betaalt u 90 procent, tenzij er sprake is van gedeeltelijke of arbeidstherapeutische werkhervatting. Dan betaalt u weer 100 procent salaris door. Als u bij de inwerkingtreding van de cao onder de Tankstation CAO viel, dan gelden er andere percentages. U kunt die vinden in art 35 lid 2 cao T&W.  

Rijscholen 

In uw eigen huishoudelijk- of verzuimreglement kunt u spelregels bij ziekte van een werknemer vastleggen. Denk aan  de termijn van ziekmelding en bij wie. Maar ook wanneer iemand beschikbaar moet zijn voor controle door een bedrijfsarts.  

Alleen als u dat in de arbeidsovereenkomst heeft afgesproken, kunt u werken met een wachtdag. Dat is een ziektedag die als een bovenwettelijke vakantiedag wordt afgeschreven. Details kunt u uitwerken in het reglement. 


Loon bij ziekte 

De wet geeft aan dat u minimaal 70 procent van het loon moet doorbetalen in de eerste twee jaar. In het eerste jaar mag het bedrag niet onder het minimumloon komen. 

Re-integratie 

Een werknemer die voor langere tijd arbeidsongeschikt is, moet re-integreren. Samen met uw werknemer zet u de eerste stappen daarvoor vanaf de dag van ziekmelding. Dit stappenplan ziekte werknemer van het UWV geeft een overzicht. 

Let wel dat u bij een ziekmelding niet mag vragen naar wat de medewerker precies mankeert. Dat zijn medische gegevens. Zorg ook dat u dit niet vastlegt als de medewerker dit vrijwillig aangeeft bij de ziekmelding. Waar u wel naar kunt vragen, is hoe lang een werknemer denkt ziek te zijn.  

Vragen?   

Wilt u meer weten over de spelregels bij een zieke werknemer? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.    

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring