Werkgeversrapportage bij een arbeidsongeval

Laatste update 20 februari 2023 Leestijd: 5 min

Sinds 1 januari 2023 mag u na een meldingsplichtig arbeidsongeval in de meeste gevallen zelf onderzoek doen naar het ongeval. Bedoeling hiervan is dat u als werkgever zo leert van de situatie. Tijdens het onderzoek krijgt u inzichten die bijdragen aan het voorkomen van ongevallen in de toekomst. Maar wat wordt er van u verwacht?

Het aantal ongevallen op de werkvloer is aanzienlijk. Ongevallen met een dodelijke afloop, blijvend letsel en/of ziekenhuisopname moeten bij de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Uit cijfers blijkt dat dit er jaarlijks ruim 2000 zijn. Melden kan hier.   

Het proces 

Na de melding bezoekt de Arbeidsinspectie de ongevalslocatie. In een aantal situaties zal de Arbeidsinspectie het hele onderzoek doen. Denk aan een ongeval met een dodelijke afloop op een ongeval met een jeugdige. In de meeste gevallen mag u als werkgever zelf een onderzoek instellen. Binnen 15 dagen moet u een werkgeversrapportage met een verbeterplan indienen. Dit onderzoek en het daarbij behorende verbeterplan worden samen de werkgeversrapportage genoemd. 

Werkgeversrapportage 

In het onderzoek moet u antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken zijn. In het verbeterplan beschrijft u vervolgens welke maatregelen u neemt om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.   

De werkgeversrapportage wordt beoordeeld door de inspectie. Wordt de rapportage goedgekeurd dan wordt het onderzoek afgesloten. Wel kan/zal de Arbeidsinspectie later bekijken of de verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wordt uw rapportage niet goedgekeurd? Dan gaat de Arbeidsinspectie zelf onderzoek doen. Dit kan leiden tot een boete. De hoogte daarvan varieert tussen een paar honderd euro tot duizenden euro’s. De geconstateerde overtreding en de zwaarte van het letsel zijn mede van invloed op de hoogte van de boete.  

Om een goede werkgeversrapportage op te stellen kunt u gebruik maken van de zelfinspectiemodule van de Arbeidsinspectie. Deze vindt u hier en bestaat uit vier stappen: 

  1. Verzamelen van informatie om te achterhalen wat er is gebeurd 

  1. Analyseren van de informatie 

  1. Passende maatregelen bedenken 

  1. Stel een verbeterplan op.  

Het is belangrijk om het onderzoek goed uit te voeren. Afhankelijk van het ongeval en uw eigen kennis en kunde op het gebied van het uitvoeren van een analyse kunt u ervoor kiezen om deskundige hulp in te schakelen. U kunt dan denken aan een veiligheidskundige. Mogelijk kan uw eigen arbodienst u hierbij helpen.  

Vragen?  

Wilt u meer weten over wat te doen bij een arbeidsongeval? Neem contact op met eigen arbodienst of met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.   

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring