Stijging wettelijk minimumloon en invoering wettelijk minimum uurloon vanaf 2024

Laatste update 14 december 2023 Leestijd: 3 min

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2024 omhoog met 3,75 procent. Ook wordt op 1 januari 2024 het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle medewerkers in Nederland recht op hebben.

Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat u uw medewerkers vanaf 21 jaar minimaal moet betalen. Voor jongere medewerkers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon, net als in 2023. 

Elk halfjaar worden deze bedragen geïndexeerd. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk op 1 januari en 1 juli. De verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hierdoor zal ook de hoogte van een AOW-uitkering en de loongerelateerde uitkering bij ziekte of werkloosheid stijgen. 

In onderstaande tabel ziet u de nieuwe wettelijke minimumuurlonen. 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, LettertypeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Bron: Rijksoverheid, tabel minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024). 

Meer informatie en vragen 

Door de Rijksoverheid is een Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld. Daarin vindt u meer informatie en verschillende rekenvoorbeelden, bijvoorbeeld over het berekenen van een vast bedrag per maand bij een vaste arbeidsduur per week. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt per 1 januari 2024 namelijk bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt en het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar.  

Op de site van de Rijksoverheid staan ook de minimumloon bedragen van de afgelopen jaren

Heeft u vragen over het minimumloon? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring