Peildatum inzetbaarheidsuren MvT en extra vakantiedagen Carrosserie in zicht

Laatste update 19 december 2023 Leestijd: 4 min

Op 31 december is er weer een peildatum waarop oudere medewerkers die onder de cao MvT of de cao Carrosseriebedrijf vallen extra uren krijgen bijgeschreven. Anders dan met de gewone vakantiedagen, bouwen medewerkers deze uren niet op in de loop van het jaar, maar ontstaan ze op een peildatum. Elk jaar wordt op 30 juni en op 31 december gekeken wat de leeftijd is van een medewerker, op hoeveel inzetbaarheidsuren er recht is én worden deze uren toegekend.

Als de medewerker het bedrijf voor die peildatum verlaat, heeft deze geen recht op de extra uren. Ook niet op een gedeelte ervan. Dus een medewerker die op 1 december jl. uit dienst is gegaan, heeft op de peildatum van 31 december geen dienstverband meer en dus ook geen recht op (een deel van) de uren.  

Cao MvT 

Als u de volgende vragen met Ja, Ja, Nee beantwoordt, dan heeft uw medewerker recht op inzetbaarheidsuren. Anders niet. 

  • Leeftijd van 50 jaar of ouder     ja/nee 
  • Minstens 6 maanden onafgebroken in dienst     ja/nee 
  • Langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt     ja/nee 

Op hoeveel uur de werknemer vervolgens recht heeft staat in de cao. Voor parttimers gelden de aantallen naar rato. 

  • Voor de meesten geldt tabel 1. Tabel-1.jpg
  • Voor verkopers die op 5 mei van een jaar hebben gewerkt, geldt dat er 4 uur bij alle aantallen van tabel 1 wordt opgeteld. Dit geldt alleen voor verkopers en alleen als zij op 5 mei hebben gewerkt.  
  • Voor deelnemers aan het Generatiepact geldt tabel 2. Deze ziet er op het eerste oog wat vreemd uit. Dat heeft te maken met de afspraak dat een medewerker is onze branche evenveel uren inzet als in de klein metaal. En dat levert een tabel op de er niet heel logisch uit ziet, maar wel klopt.  Tabel-2.jpg
  • Verkopers die deelnemen aan het Generatiepact en op 5 mei hebben gewerkt hebben een eigen tabel. Kijk hiervoor in tabel 3 van art 78 cao MvT.

Cao Carrosseriebedrijf 

Werknemers van 55 jaar tot en met 65 jaar ontvangen extra vakantieuren op 31 december. Voorwaarde is dat de medewerker minstens 6 maanden onafgebroken in dienst is. Maar als deze medewerker op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt is, hoeft de extra vakantie niet gegeven te worden.    

De Vakraad heeft een rekentool ontwikkeld om snel en eenvoudig het extra verlof te berekenen. Het is verstandig die tool te gebruiken omdat er nog wat overgangsrecht geldt. Bijvoorbeeld voor een werknemer die op 31 december 2016 50 jaar of ouder was. 

Deze extra vakantieuren moeten door de medewerker in principe binnen 1 jaar worden opgenomen. Dus de uren van 31 december 2022 moeten voor 31 december 2023 zijn opgenomen. Doet een medewerker dat niet dan mag u deze vrije uren inroosteren of aan de werknemer uitbetalen. Het is wel verstandig dit vooraf te bespreken. Als de medewerker wel vrij heeft gevraagd voor deze uren, maar deze zijn door u afgewezen, dan mogen ze ook na de jaarwisseling nog door de medewerker worden opgenomen.  

Cao Tank en Was 

In de cao tank en was gelden ook regels voor oudere werknemers. Deze zijn alleen niet aan een peildatum gekoppeld. Meer informatie daarover vindt u hier. 

Vragen?   

Wilt u meer weten over het verlof voor oudere werknemers? Kijk dan op Mijn BOVAG - Verlof voor oudere medewerkers in de cao’s of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring