Heeft jouw bedrijf meer dan 1 miljoen euro aan rentekosten? Let dan op deze aangepaste fiscale maatregel voordat je de boeken sluit

Laatste update 11 januari 2024 Leestijd: 3 min

Heeft jouw bedrijf meer dan 1 miljoen euro aan rentekosten in 2023 en zijn deze kosten meer dan 20 procent van de EBITDA? Dan krijg je te maken met ‘generieke beperking van rente-aftrek’, ook bekend als de ‘earningsstrippingmaatregel’. De impact ervan kan aanzienlijk zijn.

In 2022 en 2023 is rente niet aftrekbaar als het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 20 procent van de EBITDA (gecorrigeerde winst) en meer dan 1.000.000 euro bedraagt. Niet aftrekbare rente kan naar volgende jaren worden doorgeschoven. In de jaren 2019 tot 2021 was de rente niet aftrekbaar als het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 30 procent van de winst en meer dan 1.000.000 euro bedroeg.
 
De regeling is complex vanwege verwijzingen naar nieuwe dan wel oude (nog niet nader toegelichte) fiscale begrippen. In de praktijk draait het om de vraag of rente aftrekbaar is, waarvoor verschillende kengetallen uit de administratie relevant zijn. Het maximale rentesaldo dat in 2023 aftrekbaar is, bedraagt 20 procent van de gecorrigeerde winst. Om dit mogelijke probleem op te lossen, kan onder andere worden gekeken naar: 
  • Een correcte berekening met aandacht voor alle elementen. 
  • Beoordeling (van contracten) of iets als rente moet worden beschouwd, of feitelijk niet als rente voor deze regeling moet worden beschouwd. 
  • Controle of afschrijvingen correct zijn opgenomen, inclusief afschrijvingen op de leasevloot. 
  • De samenstelling van de fiscale eenheid. Er is geen generieke oplossing voor dit probleem, onder meer omdat contracten met importeurs verschillen, waardoor bijvoorbeeld een consignatievergoeding soms niet als rente wordt beschouwd, maar wel als zodanig in de boeken staat verantwoord. 
De earningsstrippingmaatregel is een onderwerp dat mogelijk jouw aandacht verdient. Ter verduidelijking een voorbeeld: 
 
Stel dat de fiscale EBITDA 10 miljoen is, de rente-inkomsten 0,8 miljoen zijn en de rentelasten 4,5 miljoen bedragen. De maximale aftrek is hier 2 miljoen. Dit betekent dat 1,7 miljoen (4,5 - 0,8 - 2) aan rente in dat jaar niet aftrekbaar is en moet worden doorgeschoven naar een later jaar mits daar voldoende ruimte voor is. In dat latere jaar kan echter hetzelfde probleem voorkomen, tenzij de rente aanzienlijk daalt, de EBIT stijgt, of als er andere maatregelen worden genomen. Het kan langer duren dan verwacht om het doorgeschoven niet-aftrekbare rentesaldo te verrekenen, omdat de renteaftrek van het lopende jaar voorrang heeft. Het kan dus zijn dat de verrekening niet meteen in het volgende jaar plaatsvindt.
 
Je kunt hier een Excel-bestand downloaden met bovenstaand voorbeeld, dat je ook voor jouw eigen situatie kunt gebruiken. Dit document is opgesteld door accountskantoor EY die wij over de impact van deze maatregel hebben geraadpleegd.
 
Zoals al genoemd de earningsstrippingmaatregel is complex. Neem daarom contact op met jouw fiscaal adviseur om dit onder de aandacht te brengen, als dit nog niet is gedaan.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring