BOVAG en ANWB/ARO onderzoeken wenselijkheid collectieve afspraken arbeidsvoorwaarden in rijschoolsector

Laatste update 26 april 2023 Leestijd: 2 min

BOVAG zet deze week in nauwe samenwerking met ANWB/ARO een enquête uit onder de aangesloten leden inzake de wenselijkheid om tot collectieve afspraken te komen over arbeidsvoorwaarden in de rijschoolsector. Dat is een van de opdrachten die voortvloeien uit het rapport Roemer over professionalisering van de rijschoolsector.

De rijscholenbranche maakt een professionaliseringsslag en is volop in ontwikkeling. In dat kader doen BOVAG en ANWB/ARO onderzoek onder hun rijscholen naar de arbeidsvoorwaarden in de rijscholenbranche. Op dit moment heeft de branche geen collectieve afspraken daarover en de vraag is of dat wenselijk is. En zo ja, hoe dat geregeld zou moeten worden. Dat kan in de vorm van een cao, maar er zijn, in verband met het specifieke karakter van de rijschoolbranche met veel zzp'ers, wellicht ook andere vormen van collectieve afspraken die nader onderzocht kunnen worden. Dit onderzoek is een eerste verkenning en bedoeld om te bepalen hoe rijschoolondernemers hierover denken. Allereerst is de enquête uitgezet onder leden van BOVAG en bedrijven die onder ANWB/ARO-vlag opereren. Overwogen wordt om de enquête in tweede instantie ook nog breder uit te zetten in de sector.

Zzp'ers

De enquête is honderd procent anoniem, en antwoorden kunnen dus niet naar bedrijf of persoon herleid worden. De vragen gaan over hoe de arbeidsvoorwaarden nu geregeld zijn, hoe ondernemers denken over collectieve afspraken en hoe die volgens ondernemers geregeld zouden moeten worden. Werken met zzp'ers is hierin ook meegenomen, omdat nieuwe wetgeving het wellicht mogelijk maakt om ook deze groep in collectieve afspraken mee te nemen. 
 
De enquête is verstuurd per mail en kan tot 17 mei ingevuld worden. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring