Zo voorkomt u het gebruik van illegale en klimaatschadelijke koudemiddelen

Laatste update 22 september 2022 Leestijd: 2 min

De Inspectie Leefomgeving en Transport is een online campagne gestart om het gebruik van klimaatvriendelijke middelen te stimuleren onder bedrijven en consumenten. De aanleiding hiervoor is dat de Europese Unie via een quotasysteem klimaatschadelijke koudemiddelen uit de markt heeft gehaald. Hierdoor worden legale koudemiddelen in kleinere hoeveelheden op de markt gebracht. Door deze ontwikkelingen is er een illegale markt in koudemiddelen ontstaan. Hoe herkent u deze illegale middelen?

Koudemiddelen zijn vaak gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), die afhankelijk van het gebruikte middel, al snel enkele duizenden keren zo sterk zijn als de uitstoot van het broeikasgas CO2. Als deze vrijkomen in de lucht, leidt dit tot opwarming van de aarde. Bij onprofessioneel gebruik of onderhoud zorgt dit voor grote milieuschade. Illegale gassen voldoen vaak ook niet aan de voorschriften, waardoor ze ook schade aan airco-installaties kunnen veroorzaken. 

Erkend bedrijf

De Inspectie Leefomgeving is een online campagne gestart om afnemers van illegale koudemiddelen te ontmoedigen en om bewustwording te creëren bij kopers van deze producten, zowel consumenten als bedrijven. Gebruikers die een airco willen installeren of onderhouden zijn verplicht om dit door een erkend bedrijf of persoon (bedrijven met een BRL 100-certificaat en personen met een BRL 200-certificaat) te laten doen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of bedrijven en monteurs een geldig certificaat hebben. Als zij dit niet hebben, kunnen zij een boete krijgen. 

Hoe herkent u illegale koudemiddelen?

Het blijft lastig om illegale en legale koudemiddelen van elkaar te onderscheiden. Toch zijn er een aantal kenmerken waarop u kunt letten:
  • Vermijd aankopen via internetplatforms, de kans is namelijk groot dat het om illegale handel gaat. 
  • Wees op uw hoede als de prijs van de leverancier ongewoon laag is.
  • Let op dat de cilinder navulbaar is. Anders kan deze niet gerecycled worden en is deze illegaal op de markt.
Kijk op www.ilent.nl/koudemiddel voor meer informatie.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring