BOVAG Ondernemersmonitor: voor 80 procent bedrijven is hoge energieprijs problematisch

Laatste update 29 september 2022 Leestijd: 3 min

Inmiddels heeft bijna 80 procent van de BOVAG-leden problemen met hoge energiekosten. Dat blijkt uit de jongste editie van de BOVAG Ondernemersmonitor. Bij ruim de helft van die ondernemers (56 procent) is de gasrekening minimaal verdubbeld. En bij bijna de helft van die BOVAG-ondernemers (45 procent) is de stroomrekening minimaal verdubbeld.

De hoge energiekosten worden door 78 procent van de ondernemers benoemd als probleem. Bij een vijfde van die ondernemers is de stijging van de gasrekening zelfs 200 procent of meer! De helft van alle BOVAG-ondernemers heeft inmiddels een flexibel energiecontract, waar dat in maart nog een derde was.

Personeel

De stijgende personeelskosten (40 procent) en de oplopende inflatie (36 procent) komen uit het niets op plek 2 en 3 in de lijst van meest genoemde ondernemersproblemen. Onvervulbare vacatures (nog steeds een groeiend probleem) en leveringsproblemen (daalt in omvang) completeren de Probleem Top 5.

Stoppen

Het aantal ondernemers dat veranderingen in de bedrijfsvoering doorvoert, groeit naar 43 procent. Daarvan zegt ruim 7,4 procent te gaan stoppen met het bedrijf, waar dat in maart nog 4,5 procent was. Ook het percentage ondernemers dat zijn bedrijf te koop zet, stijgt.
De bereidheid om andere bedrijfsactiviteiten op te starten daalt. En dat is begrijpelijk want de financiële speelruimte om te investeren staat sterk onder druk door de torenhoge energieprijs en oplopende personeelskosten. Desalniettemin heeft zo’n 40 procent van de ondernemers oog voor hun werknemers met hoge energielasten, die zij graag zouden ondersteunen met een verruimde onbelaste vergoeding.

BOVAG Energie

BOVAG was teleurgesteld in de Prinsjesdag-plannen, omdat daar weinig tot geen steun voor het mkb uit sprak. Terwijl er wel de nodige belastingverhogingen voor ondernemers werden aangekondigd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de regering gevraagd om het mkb tegemoet te komen, maar met name op het gebied van de hoge energielasten is het nog steeds wachten op concrete maatregelen. Dat die nodig zijn, blijkt zonneklaar uit deze Ondernemersmonitor.

BOVAG doet intussen het zijne om leden met de hoge energiekosten en met de energietransitie te helpen middels het deze week gelanceerde platform www.bovagenergie.nl.

BOVAG-Ondernemersmonitor-A4-week-39-DIGITAAL.png

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring