UWV-procedure voor ontslagaanvraag bij bedrijfsbeëindiging

Laatste update 14 oktober 2022 Leestijd: 4 min

Bedrijfsbeëindiging betekent niet automatisch een einde van de lopende arbeidsovereenkomsten. Doet u niets, dan blijven de arbeidsovereenkomsten doorlopen. Ze moeten dus actief beëindigd worden. Dit kan via het UWV of met wederzijds goedvinden.

Het is uiteraard ook mogelijk dat medewerkers zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen nadat u bekend heeft gemaakt te willen stoppen met het bedrijf. Doen zij dit niet, dan zult u als werkgever de arbeidsovereenkomst moeten beëindigen. Hiervoor heeft u twee opties:
  1. U vraagt een ontslagvergunning bij het UWV aan vanwege bedrijfseconomische redenen (beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming).
  2. U sluit een beëindigingsovereenkomst met de betreffende medewerkers, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Hoe vraagt u een ontslagvergunning aan bij het UWV?

Kiest u ervoor om een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen vanwege beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dan dient u dat verzoek online in bij het UWV via het werkgeversportaal. U vraagt hiermee in feite toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met de medewerker op te zeggen. De aanvraag bestaat uit drie delen: A, B en C. In deze formulieren geeft u onder andere een toelichting op waarom uw bedrijf stopt, wat de bestemming van het bedrijfspand is en of er mogelijkheden zijn om het bedrijf over te dragen of voort te zetten. Het UWV wil namelijk kunnen beoordelen of het bedrijf daadwerkelijk stopt en of het nodig is dat arbeidsovereenkomsten beëindigd worden.

Wanneer u alle formulieren en bijlagen ingevuld heeft, neemt het UWV uw aanvraag in behandeling. De medewerker zal ook een kopie van uw aanvraag ontvangen. De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken. Op de website van het UWV vindt u een handleiding en meer informatie over de inhoud van de digitale aanvraagformulieren.

Voorlopige aanvraag

U kunt er ook voor kiezen om een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen, om vervolgens nog met uw medewerkers te onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. U dient dan alleen het volledig ingevulde A-formulier in. Op dit formulier geeft u aan dat u nog met de medewerkers wil onderhandelen en daarvoor 14 dagen uitstel vraagt. Uiterlijk op de laatste dag van het uitstel laat u aan het UWV weten of u de ontslagaanvraag doorzet of intrekt.

Na het krijgen van de ontslagvergunning

Heeft u een ontslagvergunning gekregen van het UWV? Dan mag u de arbeidsovereenkomst met de betreffende medewerker opzeggen. U moet dit schriftelijk, binnen vier weken en tegen het einde van een kalendermaand doen. Daarnaast moet u rekening houden met de geldende opzegtermijn. Hoe langer een medewerker in dienst is geweest, hoe langer de opzegtermijn. De periode waarin het UWV de ontslagaanvraag heeft behandeld mag u van de opzegtermijn aftrekken, zolang er minimaal een maand opzegtermijn overblijft.

Na het ontslag maakt u de eindafrekening op. Hierin staat wat de medewerker nog krijgt uitbetaald. Hierbij kunt u denken aan salaris, niet-opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld en een transitievergoeding. Uiterlijk een maand na het einde van het dienstverband moet het laatste salaris inclusief andere bedragen uit de eindafrekening betaald zijn.

Wat als het UWV niet akkoord gaat met de ontslagaanvraag?

Geeft het UWV geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege bedrijfsbeëindiging? Dan mag u de medewerker niet ontslaan. U kunt binnen twee maanden na de beslissing van het UWV de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden? Dan mag u een nieuwe ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Let op: wilt u ontslag aanvragen voor 20 of meer medewerkers dan kan het zijn dat de Wet melding collectief ontslag van toepassing is waardoor er andere regels gelden. Neem in dat geval contact op met BOVAG Ledenadvies wanneer u daar meer informatie over wilt.

Vragen?

Heeft u vragen over de ontslagprocedure via het UWV? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring