BOVAG: Snel duidelijkheid nodig over tegemoetkoming energiekosten

Laatste update 06 oktober 2022 Leestijd: 3 min

BOVAG is net als VNO-NCW en MKB-Nederland tevreden dat het kabinet een tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak heeft voor het energie-intensieve mkb, die in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. Ook komt er voor de tussentijd een overbruggingsregeling, zoals de ondernemersorganisaties ook hadden bepleit. Voor veel ondernemers dringt echter de tijd. Zij hebben snel duidelijkheid nodig: óf ze onder de nieuwe TEK vallen en of de tegemoetkoming voldoende zal zijn om verder mee te kunnen. 

Prijsplafond kleinverbruikers

Goed nieuws is verder dat ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting onder het prijsplafond voor huishoudens komen te vallen. Ook die kleine bedrijven zien hun energiekosten natuurlijk fors stijgen en qua verbruik zijn zij te vergelijken zijn met huishoudens. 

Energie-intensieve bedrijven in onzekerheid 

Voor energie-intensieve bedrijven komt er de Tegemoet Energiekosten (TEK), die in het tweede kwartaal van 2023 wordt opengesteld. We begrijpen  dat de uitwerking van zo’n regeling tijd vergt, maar dit is voor ondernemers nog wel erg ver weg. ‘Ook is nog niet duidelijk welke groepen op ondersteuning kunnen gaan rekenen.

Overbruggingsregeling

Tot het tweede kwartaal 2023 moet een overbruggingsregeling soelaas bieden, maar ook die is nog niet concreet uitgewerkt. VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er op aan dat binnen enkele weken bekend wordt hoe de tijdelijke overbrugging eruit ziet en waar ondernemers met de TEK op kunnen rekenen. Volgens de ondernemersorganisaties is het belangrijk dat de regeling geldt met terugwerkende kracht, zodat ondernemers ook hun hogere energiekosten van een deel van 2022 gecompenseerd krijgen.

Inzet BOVAG

BOVAG wil dat de TEK-regeling ook toegankelijk wordt voor bedrijven op vestigings- c.q. BV-niveau. BV’s / vestigingen binnen een holding vallen immers onder het mkb. In de regeling worden bedrijven van wie de energiekosten minimaal 3 procent van de omzet bedragen tot energie-intensieve bedrijven gerekend. BOVAG gaat ervanuit dat deze voorwaarde geldt voor de huidige scheefgegroeide kostenverhouding. Verder wil BOVAG dat de regeling op activiteitniveau gaat gelden. Schadebedrijven bijvoorbeeld die er andere activiteiten naast doen zoals autoverkoop zouden op bedrijfsniveau een hogere omzet hebben en daardoor wellicht buiten de regeling kunnen vallen. Dat kan lijden tot een ongelijk speelveld.

Besparen en verduurzamen

De regeling is nog niet af: MKB-Nederland voert overleg met het van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ook de Tweede Kamer zal erover debatteren. Daarnaast heeft EZK-minister Micky Adriaansens aangegeven dat ze vindt dat “ondernemers net als consumenten bereid zijn om stappen te zetten met besparen en verduurzamen, maar vanwege de aard van hun productieproces of type dienstverlening soms simpelweg niet ontkomen aan een hoog, oftewel intensief, energieverbruik terwijl ze in de kern een gezonde bedrijfsvoering hebben...” Juist die nuance is volgens BOVAG nodig om de regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij BOVAG-leden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring