Stijging wettelijk minimumloon met ruim tien procent

Laatste update 04 november 2022 Leestijd: 4 min

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari met 10,15 procent. Dat is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt. Dit heeft gevolgen voor de salaristabellen en salarisgroepen in de cao’s die gelden voor BOVAG-leden. Deze stijging was al aangekondigd op Prinsjesdag. 

Het wettelijk minimumloon is het bedrag dat u uw medewerkers vanaf 21 jaar minimaal moet betalen. Voor jongere medewerkers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Elk half jaar worden deze bedragen geïndexeerd, normaalgesproken met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk op 1 januari en 1 juli.  

Op 1 januari 2023 wordt het WML niet alleen aangepast door middel van de halfjaarlijkse indexatie, maar wordt er ook een bijzondere verhoging doorgevoerd van 8,05 procent. In totaal stijgt het WML op 1 januari 2023 daardoor met 10,15 procent ten opzichte van het WML op 1 juli 2022. De verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen. Hierdoor zal ook de hoogte van een AOW-uitkering en de loongerelateerde uitkering bij ziekte of werkloosheid stijgen. 

Wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 

Medewerkers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2023 in ieder geval recht op de volgende bedragen: 
  • € 1.934,40 per maand 
  • € 446,40 per week 
  • € 89,28 per dag 
Deze bedragen gelden voor medewerkers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek. Tot 31 december 2022 is het minimumloon per maand nog € 1.756,20. 

Cao-boekjes
Met deze verhoging klopt een aantal bedragen die in de cao-boekjes staan vanaf 1 januari 2023 niet meer. Hier moet u rekening mee houden als u salarisgroep A/wml in de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, functiegroep 1 (WML) in de cao voor Tankstations en Wasbedrijven of salarisfunctiegroep A in de cao voor het Carrosseriebedrijf toepast. 

Minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2023 

Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon (het wettelijk minimumjeugdloon). De bedragen van het wettelijk minimumloon voor jongeren veranderen dus ook per 1 januari 2023. In de onderstaande tabel staan de bedragen die gelden met ingang van 1 januari 2023. 

Wettelijk-minimum-jeugdloon-1-januari-2023-(1).jpg

Tabel 1: wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2023, in euro 
Bron: Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 


Minimumjeugdloon per uur vanaf 1 januari 2023 

Wettelijk-minimum-jeugdloon-per-uur-1-januari-2023.jpg

Tabel 2: wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon afgeleid naar uur bij verschillende normale arbeidsduren per 1 januari 2023, in euro 
Bron: Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023
 

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijk minimumloon. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het minimumloon? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring