Prijswijziging doorberekenen aan uw leerling?

Laatste update 15 november 2022 Leestijd: 3 min

BOVAG krijgt het signaal van leden dat de doorlooptijden van pakketprijzen voor het halen van een rijbewijs op zijn gelopen door Corona en dat gaandeweg de benzineprijzen zijn gestegen. Mag u deze kosten doorberekenen aan de leerling? Belangrijk is om altijd goed naar de afspraken in de lesovereenkomst en lesvoorwaarden te kijken. Het uitgangspunt bij prijswijzigingen is eigenlijk altijd: afspraak is afspraak. Als u een lesovereenkomst sluit met een leerling staat de prijs in principe vast. Behalve als er is afgesproken dat de prijs gewijzigd kan worden.

Doorberekenen prijsverhoging en ontbindingsrecht

Let op bij pakket- lesovereenkomsten met een consument: u mag niet zomaar de prijsstijging aan de consument doorberekenen. Dit staat in de wet en in de algemene lesvoorwaarden van BOVAG. Een pakket is gesloten voor een vast aantal lesuren of voor een vaste periode.  Als de leerling een pakket heeft gekocht, mag de prijs tussentijds niet omhoog.  Dat is alleen anders wanneer de minister het examengeld heeft verhoogd. Economische schommelingen zoals hoge benzineprijzen en hoge inflatie mogen gelet op de lesvoorwaarden dus niet worden doorberekend. Bij een lesovereenkomst dat geen pakket is, mag de prijs wel verhoogd worden. De leerling mag in reactie op elke verhoging de lesovereenkomst ontbinden binnen twee weken nadat hij over de verhoging heeft gehoord.

Beëindiging van de lesovereenkomst

Een praktijkopleiding mag gelet op de lesvoorwaarden door de leerling of verkeerschool worden opgezegd. Dat moet tegen de eerste dag van een maand en de opzegtermijn is ook een maand. Omdat een pakketovereenkomst geldt voor een vast aantal lessen of zal eindigen tegen een vaste einddatum, ligt het daar anders. De leerling kan in de regel alleen beëindigen bij ‘wanprestatie’ van de verkeerschool of bij dringende redenen. Voor een verkeersschool moet het niet redelijk zijn om te verwachten dat hij de pakketopleiding zou blijven moeten uitvoeren. De gemaakte afspraken zijn ook op grond van de wet ook hier leidend. De wet geeft de opdrachtgever (hier de leerling) meer ruimte om op te zeggen en een opdrachtnemer (hier de verkeersschool) moet wegens de wet een dwingende reden hebben om op te zeggen. Of een geschillencommissie of rechter zal vinden dat ook een verkeersschool op mag zeggen, ligt aan alle omstandigheden van het geval.  Het zou dus kunnen dat geoordeeld zal worden dat economische schommelingen in de risicosfeer van een verkeersschool moeten blijven. Maar als er (naast hogere benzineprijzen) nog meer aan de hand is, speelt ook dat mogelijk mee.  Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de leerling ook nog een betalingsachterstand heeft opgelopen, of steeds maar niet regeert wanneer u contact zoekt.  Dat soort omstandigheden maken het misschien (gecombineerd met de economische schommelingen) tezamen dan wel weer mogelijk om als verkeersschool een rijlespakket te kunnen stopzetten. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of (030) 659 53 00. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring