Vanaf 1 juni kunt u weer SLIM-subsidie aanvragen

Laatste update 24 mei 2022 Leestijd: 4 min

Vanaf woensdag 1 juni is het voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grote bedrijven in de landbouw, horeca en recreatie mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Op 1 september opent de SLIM-subsidie ook voor individuele mkb-ondernemingen.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat u anders moet gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de overheid een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Vier activiteiten

In de SLIM-regeling zijn vier activiteiten genoemd, waarvoor u als ondernemer deze subsidie kunt aanvragen: 

  1. Doorlichten van uw bedrijf om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen: traject tussen een loopbaanadviseur en uw medewerker(s).
  3. Projecten en/of methode opstarten om uw werknemers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. 
  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg: een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. 

In de menukaart SLIM-regeling op hoewerktnederland.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Voor wie en wanneer?

Vanaf 1 juni: voor samenwerkende mkb-ondernemingen en grootbedrijven

  • Van 1 juni t/m 29 juli 2022 kunnen samenwerkingsverbanden van twee of meer mkb-ondernemingen en grote bedrijven in de landbouw, horeca en recreatie SLIM-subsidie aanvragen. Een samenwerkingsverband heeft minimaal twee mkb-ondernemingen die niet aan elkaar zijn verbonden. De aanvrager kan een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging zijn. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximum van € 500.000 SLIM-subsidie, per partner maximaal € 200.000.
  • Grote bedrijven in de horeca en recreatie kunnen maximaal € 200.000 aan SLIM-subsidie ontvangen. Voor grote bedrijven in de landbouw geldt een maximum van € 20.000.

Vanaf 1 september: individuele mkb-bedrijven
Op 1 september opent de SLIM-subsidie ook voor individuele mkb-ondernemingen. 

SLIM-subsidie aanvragen

Om uw SLIM-subsidie aan te vragen doorloopt u een aantal stappen. Bekijk hier het stappenplan.

U moet zich onder andere registreren als aanvrager. Dat kan nu al via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Let op dat u zich registreert als het juiste type aanvrager.

Een volledige aanvraag bestaat vervolgens uit een aantal verplichte bijlagen, afhankelijk van het type aanvrager. Voor samenwerkingsverbanden zijn dit bijvoorbeeld een e-formulier, mkb-verklaring, de-minimisverklaring, activiteitenplan, begroting, samenwerkingsovereenkomst en eventueel een schriftelijke machtiging. Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst behandeld, de loting is afgeschaft. Dat is mogelijk omdat er voldoende SLIM-subsidie beschikbaar is.

Meer informatie en aanvragen

Kijk voor meer informatie op hoewerktnederland.nl/campagnes/slim-subsidie

BOVAG-werkgeverscoaches

Wilt u uw bedrijf veranderen? Weet dat BOVAG-leden die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) daarvoor ook altijd terecht kunnen bij de BOVAG-werkgeverscoaches. Zij kijken met een frisse blik naar uw organisatie en zetten u op het juiste spoor.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring