Speerpunten BOVAG Energiesystemen en Revisie: klimaatneutrale brandstoffen, circulariteit en branchepromotie

Laatste update 04 mei 2022 Leestijd: 3 min

De nieuwe afdeling Energiesystemen en Revisie gaat zich de komende vijf jaar inzetten voor stimulering van klimaatneutrale brandstoffen en voor een beter imago van de revisiebranche in Den Haag en op de arbeidsmarkt. De plannen komen voort uit het beleidsplan voor de afdeling dat het bestuur onlangs tijdens de eerste ledenvergadering heeft gepresenteerd.

Belangrijke input voor dit beleidsplan was het ledenonderzoek dat een aantal maanden daarvoor is uitgevoerd. Hierin heeft het bestuur u onder andere gevraagd welke kansen en bedreigingen u voor uzelf en de branche als geheel ziet. Het beleidsplan geeft aan waar de afdeling de komende jaren op gaat focussen.

Stimulering klimaatneutrale brandstoffen

Veel aandacht gaat uit naar het ondersteunen van het Klimaatakkoord en dan met name het verminderen van CO2-uitstoot. Het is de overtuiging van de afdeling dat de verbrandingsmotor Nederland kan helpen met het verminderen van die CO2-uitstoot. Dat kan door gebruik te maken van andere, klimaatneutrale brandstoffen zoals groengas, groene waterstof en groene methanol. BOVAG gaat richting de overheid lobbyen om dit  te faciliteren met verhoging van het stimuleringsbeleid. De afdeling zelf zal moeten zorgen voor een goede informatievoorziening met een feitelijke onderbouwing. De overtuiging is dat alleen op die manier duidelijk gemaakt kan worden welke zaken de komende jaren het meeste bijdragen aan het reduceren van de CO2-voetafdruk. Hiervoor gaat de afdeling samenwerkingsverbanden opzetten met andere brancheorganisaties om de krachten te bundelen en zodoende meer invloed op de politiek te kunnen uitoefenen.

Circulariteit hoger op de agenda

Een ander belangrijk deel van het beleidsplan is het bij de overheid benadrukken van de circulaire eigenschappen van deze branche bij het reviseren van motoren. Circulariteit draagt sterk bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Als de motoren tijdens revisie geschikt gemaakt worden voor andere brandstoffen waardoor ze klimaatneutraal kunnen draaien en minder uitstoot hebben is het argument van de overheid, dat de oude motoren meer vervuilend zijn, opgelost.

Promotie en personeel

Uiteraard kan dit alleen maar door de leden worden uitgevoerd als er voldoende en goed geschoold personeel is. Ook daarin voorziet het beleidsplan door plannen te maken ter promotie van de branche, het scholen en bijscholen van technici en het zorgen dat dit alles landelijk beschikbaar komt.

Download hieronder het volledige beleidsplan en het ledenonderzoek dat als input diende:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring