Hoe financieel gezond zijn uw medewerkers? Laat het ons weten

Laatste update 19 mei 2022 Leestijd: 3 min

Veel Nederlanders hebben problematische schulden, uw medewerkers mogelijk ook. Om in kaart te brengen hoe groot de schuldenproblematiek onder personeel is, wordt momenteel onderzoek gedaan door onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. De organisaties hopen uit het onderzoek handvatten voor werkgevers te destilleren waarmee zij de financiële gezondheid van hun medewerkers kunnen bevorderen. BOVAG vraagt u daarom om deel te nemen aan dit onderzoek. Invullen is anoniem en duurt 10 minuten. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens een congres op 23 juni.

Ga naar het onderzoek

Financieel gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van bedrijven en organisaties. De schuldenproblematiek in Nederland is echter omvangrijk: 8% van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden en een veel groter aandeel is financieel kwetsbaar. Bijna de helft van de huishoudens met schulden heeft een werkende kostwinnaar. De financiële situatie van werknemers is ook voor u een belangrijk thema, aangezien het effect kan hebben op hun gezondheid en hun functioneren. Werknemers met schulden lijken vaak niet of te laat te vragen om hulp en nemen hun financiële zorgen ook mee naar hun werk. Financiële stress kan uiteraard ook leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. 

Inzicht in financiële gezondheid

In samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, SchuldenlabNL en Deloitte wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar de financiële gezondheid van medewerkers. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate en effecten van schulden bij werknemers. Ook worden de knelpunten en uitdagingen onderzocht die werkgevers ervaren in het aanpakken van financiële problemen onder personeel. Verder wordt gekeken naar de rol die werkgevers mogelijk kunnen spelen in de aanpak van financiële problemen onder werknemers. De vier organisaties hopen uit het onderzoek ook handvatten voor werkgevers te destilleren waarmee zij de financiële gezondheid van hun medewerkers kunnen bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens een congres op 23 juni.

Juist nu

Om een goed totaalbeeld te kunnen krijgen, is het van belang dat werkgevers uit zoveel mogelijk bedrijven en sectoren de enquête invullen. Wij vragen u daarom vriendelijk om dat ook te doen. Dat neemt niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag. De financiële gezondheid van onze medewerkers is een breed maatschappelijk belang. Juist nu, in deze tijd van oplopende inflatie. Uw medewerking wordt daarom zeer op prijs gesteld. Invullen kan tot uiterlijk 1 juni.

Ga naar het onderzoek

Heeft u een vraag over het onderzoek of enquête? Neemt u dan contact op met Lisa Kuijs (kuijs@vnoncw-mkb.nl).

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring