2,3 procent loonsverhoging voor MvT-bedrijven op 1 juni aanstaande

Laatste update 16 mei 2022 Leestijd: 2 min

De lonen voor medewerkers die onder de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf vallen, gaan per 1 juni aanstaande met 2,3 procent omhoog. Deze loonsverhoging volgt uit de nieuwe cao die loopt van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2023. 

In de nieuwe cao MvT 2022-2023 is bepaald dat het voor de medewerker geldende salaris en de salaristabellen met 2,3 procent worden verhoogd met ingang van 1 juni 2022. Deze loonsverhoging geldt voor alle medewerkers die onder deze cao vallen, dus ook voor BBL’ers, oproepkrachten en verkopers, met uitzondering van de medewerker die valt onder de toepassing van de Participatiewet. Voor de medewerker die valt onder de toepassing van de Participatiewet geldt uitsluitend de salarisverhoging op basis van de aanpassing van de tabel Wet Minimumloon (WML). Ook medewerkers die meer verdienen dan de cao voorschrijft, hebben recht op deze loonsverhoging. 

Download hier de tekst van de cao MvT 2022-2023

Nieuwe salaristabel per maand en per uur vanaf 1 juni 2022 


Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving