Verzuimpercentage mobiliteitsbranche in 2021 licht gedaald

Laatste update 10 maart 2022 Leestijd: 3 min

Het bruto ziekteverzuimpercentage in de mobiliteitsbranche in is 2021 licht gedaald naar 4,5 procent ten opzichte van 4,7 procent in 2020. Het netto ziekteverzuim, waarbij rekening wordt gehouden met gedeeltelijk herstelde medewerkers, is gelijk aan het percentage in 2020 en is vastgesteld op 3,8 procent.

Dit blijkt uit de brancherapportage verzuimcijfers 2021 van ArboNed. Ter vergelijking: het ziekteverzuim in Nederland was volgens het CBS in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. Specifiek in de economische activiteit ‘handel’ waar de verkoop en reparatie van auto’s en motoren onder valt, was het verzuimpercentage in het derde kwartaal van 2021 volgens het CBS 4,3 procent. Het gemiddelde verzuimpercentage in de branche is een goede meetlat om het verzuim in uw eigen bedrijf tegen af te zetten. De volledige brancherapportage met een overzicht van de verzuimcijfers van 2018 tot en met 2021 is onderaan dit bericht te downloaden. 

Oorzaken en oplossingen 

Net als in voorgaande jaren laat de brancherapportage zien dat de verzuimduur toeneemt naarmate de leeftijd van de medewerker oploopt. Daarnaast blijkt uit de rapportage dat van de werk gerelateerde verzuimgevallen het merendeel veroorzaakt wordt door psychische aandoeningen, gevolgd door fysieke aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Wilt u weten hoe u verzuim kunt helpen voorkomen? Kijk dan eens in de arbocatalogus naar de praktische oplossingen die daar genoemd worden. 

Stappenplan verzuim en re-integratiesubsidies voor MvT-bedrijven 

Bij ziekteverzuim komt er veel op de medewerker en de leidinggevende af. Om hierbij te helpen, heeft OOMT een stappenplan ontwikkeld waarin voor elke fase van het ziekteverzuim staat beschreven wat u moet doen. In het stappenplan vindt u ook hoe u verzuim kunt voorkomen en welke professional er met u mee kan denken. 

Daarnaast kunnen bedrijven die vallen onder de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf re-integratiesubsidies aanvragen wanneer een medewerker na een periode van arbeidsongeschiktheid weer aan het werk gaat.

Vragen? 

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid en verzuim? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring