Gebruikt u de nieuwe voorwaarden van BOVAG Dutch Car Restorers al?

Laatste update 03 maart 2022 Leestijd: 6 min

Vorige week heeft uw branchemanager Jaap Verweij u een e-mail gestuurd met de nieuwe particuliere en zakelijke voorwaarden van uw afdeling. Daarin gaf hij ook uitleg over waarom de afdeling nieuwe voorwaarden gebruikt, en welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de oude voorwaarden. Mocht u de nieuwe voorwaarden nog niet hanteren, dan verzoeken we dat alsnog te doen. U downloadt de voorwaarden op mijn.bovag.nl via de links in dit bericht.

Bij de oprichting van BOVAG Dutch Car Restorers (DCR) is er destijds voor gekozen met de algemene voorwaarden aan te sluiten bij die van BOVAG Energiesystemen en Revisie (voorheen BOVAG Revisiebedrijven). De particuliere voorwaarden sloten echter onvoldoende aan bij onze branche. DCR werkt daarom sinds een jaar met eigen, eenzijdig (alleen door BOVAG-juristen) opgestelde particuliere voorwaarden. In de tussentijd zou gewerkt worden aan tweezijdig afgestemde particuliere voorwaarden voor onze eigen branche. Dit wil zeggen dat de voorwaarden ook zijn afgestemd met consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond en de ANWB. Dit gebeurt binnen de SER (Sociaal-Economische Raad). Tweezijdig afgestemde consumentenvoorwaarden geven toegang tot de Geschillencommissie. 

Nieuwe particuliere voorwaarden 

Op dit moment lijkt het echter toch verstandiger om over te stappen op nieuwe particuliere voorwaarden, die we delen met BOVAG Energiesystemen en Revisie. Wanneer bedrijven door een juridische bril bekeken werkzaamheden verrichten die veelal overeenkomen, is het namelijk slim om in de onderhandelingen samen op te trekken. Consumentenorganisaties zijn eerder geneigd om met een grotere afvaardiging van bedrijven in gesprek te gaan, dan met een kleine club bedrijven. Samen sta je dus sterker in de SER-onderhandelingen. Bovendien vallen de kosten voor de Geschillencommissie lager uit als bedrijven samenwerken, omdat ze over meer partijen worden verdeeld. 
 
Vooruitlopend op deze nieuwe tweezijdig af te stemmen consumentenvoorwaarden voor DCR en BOVAG Energiesystemen en Revisie, zijn er sinds 1 februari 2022 opnieuw eenzijdig opgestelde particuliere voorwaarden tot stand gekomen. Deze worden gedeeld door DCR met de nieuwe afdeling Energiesystemen en Revisie. Waar het gaat om het werk dat u doet, lijken ze sterk op de DCR-voorwaarden die u nu al gebruikt. Aan u een dringend verzoek om de nieuwe voorwaarden te hanteren. 
 
Download de nieuwe particuliere voorwaarden
 

Nieuwe zakelijke voorwaarden 

Wat de zakelijke voorwaarden betreft: hiervoor gebruikte u al de voorwaarden van BOVAG Energiesystemen en Revisie en dat blijft zo. De voorwaarden zijn wel aangepast vanwege de toetreding van voormalig VIV-leden tot deze afdeling. Als u de consumentenvoorwaarden deelt, is het ook handig om de zakelijke voorwaarden te delen. Dat kan ook goed, omdat er veel overlap is. 
 
Download de nieuwe zakelijke voorwaarden   
 

Wijzigingen particuliere voorwaarden 

De grootste wijziging in deze voorwaarden is dat er geen commerciële BOVAG Garantie meer wordt gegeven aan de klant. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om de risico’s die (de BOVAG Garantie op) uw dienstverlening met zich meebrengt verzekerd te krijgen. Uit de Nederlandse wet volgt nog steeds wel dat een ondernemer in moet staan (oftewel ‘garant’ moet staan) voor het werk dat hij levert of het onderdeel dat hij verkoopt. Commerciële garantie (die er dus nu niet meer is) zou een aanvulling hebben gevormd op deze aansprakelijkheid. Deze wettelijke aansprakelijkheid blijft bestaan en wordt uitgelegd en omschreven in de particuliere voorwaarden. Uw aansprakelijkheid wordt wegens de particuliere voorwaarden en de wet gebaseerd op regels van non-conformiteit (oftewel wettelijke garantie) en het aannemen van werk. 
 
Download de nieuwe particuliere voorwaarden   
 
Om de tekst van de voorbeeld-offerte goed te laten aansluiten op de nieuwe versie, is ook daar een nieuwe versie voor gemaakt.  
 
Download de voorbeeld-offerte 
 

Wijzigingen zakelijke voorwaarden 

De grootste wijziging in deze voorwaarden is dat er geen commerciële BOVAG Garantie meer wordt gegeven aan de klant. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om de risico’s die (de BOVAG Garantie op) uw dienstverlening met zich meebrengt verzekerd te krijgen. Uit de Nederlandse wet volgt nog steeds wel dat een ondernemer in moet staan (oftewel ‘garant’ moet staan) voor het werk dat hij levert. Commerciële garantie (die er dus nu niet meer is) zou een aanvulling hebben gevormd op deze aansprakelijkheid. Deze wettelijke aansprakelijkheid blijft bestaan en wordt uitgelegd en omschreven in de particuliere voorwaarden. Uw aansprakelijkheid wordt gebaseerd op de regels rond het aannemen van werk. Bij een zakelijke klant kan de wettelijke garantie (oftewel een beroep op non-conformiteit) wanneer u een onderdeel verkoopt wel worden uitgesloten en dat is dan ook gedaan in de zakelijke voorwaarden. 
 
Download de nieuwe zakelijke voorwaarden   
 

Voorwaarden bij verkoop van een auto (i.p.v. van een onderdeel) 

Als u auto’ s verkoopt, dan zijn de algemene voorwaarden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven van toepassing. Bij een zakelijke klant geldt het advies om de zakelijke autovoorwaarden te gebruiken, bij de verkoop van een auto aan een consument bent u verplicht om de particuliere BOVAG/SER-autovoorwaarden te gebruiken. Onder deze consumentenvoorwaarden MAG u aankoopgarantie op een occasion geven, maar u bent daar niet toe verplicht.  
 
Download de zakelijke voorwaarden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 
 
Download de particuliere voorwaarden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 
 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe voorwaarden? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 - 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. Heeft u vorige week geen e-mail ontvangen over de nieuwe voorwaarden? Mail dan naar dcr@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring