Verlofregels rond geboorte / adoptie

Laatste update 23 september 2022 Leestijd: 3 min

Welke verlofvormen bestaan er voor een partner wanneer deze vader of moeder wordt? BOVAG Ledenadvies krijgt hier de laatste tijd veel vragen over. Waarschijnlijk doordat op 2 augustus het deels betaald ouderschapsverlof in is gegaan. Beide ouders met een arbeidsovereenkomst hebben nu recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind of opname in het gezin in geval van adoptie (tot 8e jaar van het kind).

Lees meer over het deels betaald ouderschapsverlof. U kunt eventueel ook het filmpje hierover bekijken van het UWV.

Soorten verlof rond geboorte / adoptie

Sinds 2 augustus 2022 heeft een partner drie mogelijkheden voor verlof rond een geboorte:
  • Geboorteverlof
  • Aanvullend geboorteverlof (deels betaald)
  • Ouderschapsverlof (deels betaald, zie boven)
Wanneer er sprake is van adoptie hebben medewerkers de volgende opties voor verlof:
  • Adoptieverlof
  • Ouderschapsverlof (deels betaald, zie boven)

Geboorteverlof

In 2019 werd het geboorteverlof uitgebreid. Het kraamverlof van een partner is op dit moment eenmaal de arbeidsduur per week. Dat kraamverlof moet in de eerste vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen en de medewerker krijgt honderd procent van het salaris doorbetaald door de werkgever.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof bestaat sinds 2020. Sinds 1 juli 2020 kan een partner ervoor kiezen om het geboorteverlof aan te vullen met maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Dit aanvullende geboorteverlof moet worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. De werknemer krijgt hierbij zeventig procent van het dagloon uitbetaald. De werkgever kan hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV.

Zwangerschapsverlof

Voor medewerkers die zwanger zijn en een baby krijgen, zijn de verlofregels gelijk gebleven. Hiervoor geldt zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof (afhankelijk van hoeveel weken zwangerschapsverlof er wordt genomen en wanneer de baby wordt geboren). Lees meer over zwangerschapsverlof.

Adoptieverlof

Medewerkers die een kind adopteren, hebben recht op maximaal zes weken adoptieverlof. Dit verlof moet binnen 26 weken opgenomen worden, vanaf 4 weken voor de komst van het kind tot en met 22 weken erna. Verspreid opnemen van het adoptieverlof is ook mogelijk. Tijdens het adoptieverlof krijgt de medewerker volledig doorbetaald. Hiervoor kan de werkgever een WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV.

Overzicht

Bekijk hier een handig overzicht van de verschillende soorten verlof rondom geboorte en adoptie in een tabel, opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Vragen? 

Heeft u vragen over verlof rond geboorte / adoptie? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring