Transitie naar elektrisch rijden: wat is de impact op de verhuurbranche?

Laatste update 15 juli 2022 Leestijd: 4 min

Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt snel. BOVAG heeft met een scenariostudie in kaart gebracht hoe hard die transitie naar elektrisch rijden gaat. Daarin is ook te zien hoe de behoefte aan fossiele brandstoffen er in 2030 uitziet. BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven heeft tijdens de regiobijeenkomsten afgelopen maand het onderzoek toegelicht en er is met elkaar gesproken over wat er op de verhuurbranche afkomt: hoe snel moet u op deze ontwikkelingen anticiperen en wat is de impact van de brandstoftransitie op uw wagenpark? 

In het meest gangbare scenario is in 2030 75 procent van de nieuw verkochte personenauto’s en bestelwagens elektrisch. Bij trucks is dit 22 procent. Daarin zijn ontwikkelingen rondom elektrisch rijden en andere alternatieve brandstoffen in ogenschouw genomen, zoals subsidies en milieuzones. Er is sprake van een stimulerend overheidsbeleid, maar in het meest waarschijnlijke scenario is dit niet voldoende om de doelen in het Klimaatakkoord te realiseren, waarbij in 2030 honderd procent van de nieuwverkoop elektrisch of waterstof-elektrisch is.  

De elektrificatie heeft een grote invloed op hoeveel fossiele brandstoffen er in 2030 nodig zijn. De verwachting is dat er in 2030 ongeveer de helft minder diesel en bijna een kwart minder benzine wordt getankt ten opzichte van 2021. Voor trucks en overige voertuigen zakt de afzet van diesel met ongeveer 18 procent. De vraag naar elektriciteit en waterstof nemen daarentegen flink toe. De afzet van elektriciteit stijgt met wel 600 procent, die van waterstof neemt met tienduizenden procenten toe.  

Elektrificatie in de verhuurbranche

In de verhuurbranche worden nog relatief weinig elektrische auto’s ingezet. In 2021 was circa 9 procent van de nieuw ingezette huurauto’s elektrisch, terwijl in de nieuwverkoop ongeveer 20 procent uit elektrische personenauto’s bestond. Dit is deels te verklaren door de lage bijtelling, die ervoor zorgde dat elektrische voertuigen vooral interessant waren voor zakelijke rijders. 

De elektrificatie gaat echter doorzetten en dat heeft ook impact op uw verhuurbedrijf. Wat betekent het voor u als bijvoorbeeld 20 procent of een groter deel van u wagenpark elektrisch is? Waar moet u bijvoorbeeld rekening mee houden als verhuurder als het gaat om elektrificatie? Vijf aandachtspunten op een rij: 
  • Vraag van klanten: De bijtelling wordt steeds minder gunstig, maar desondanks blijft de vraag naar elektrische auto’s hoog. Steeds meer bedrijven hebben een mobiliteitsbeleid waarin werknemers alleen nog maar voor elektrisch kunnen kiezen. Dit betekent vaak ook dat ze voor tijdelijke oplossingen, zoals vervangend vervoer en voorloopauto’s, de behoefte hebben aan elektrische voertuigen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoer van zero emissie-zones in de grote steden vanaf 2025. Dit betekent dat dieselbestelauto’s en -vrachtwagens straks de stad niet meer in mogen. Maar ook dat de bestelauto die gehuurd wordt aan de zero emissie-eisen moet voldoen en dat er wellicht vraag komt van klanten die voor een klus in de stad moeten zijn en dan tijdelijk een ander voertuig nodig hebben.
  • Laadinfrastructuur: Hoe gaat u de laadinfrastructuur inrichten voor uw elektrische auto’s? Kan dat op eigen terrein of is het wellicht interessant om samen te werken met andere partijen? Verschillende steden werken aan laadpleinen, waar mogelijkheden kunnen zijn om bijvoorbeeld auto’s in de avonduren te laden.
  • Laadtijd: Het laden van een elektrische auto kost tijd. Ook hier moet u rekening mee houden, qua planning, logistiek, beschikbaarheid en het retourbeleid.
  • Efficiency: Hoe gaat u zo efficiënt mogelijk om met de auto’s? Denk hierbij aan laadplekken, parkeerplekken, laadtijd en het instrueren van klanten, zeker in het begin als het voor velen nog nieuw is.
  • Bereikbaarheid: Stel dat u in een zero emissie-zone zit met u bedrijf, wat betekent dat voor u? Bent u dan nog goed bereikbaar voor klanten?
Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek, dat in opdracht van BOVAG is uitgevoerd door het bureau VMS | Insight.

Heeft u vragen over dit onderzoek of zou u graag willen sparren over dit vraagstuk met iemand van BOVAG? Mail dan naar verhuur@bovag.nl of maak een afspraak met uw BOVAG-adviseur

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring