Nieuwe RI&E-tool voor tankstations en wasbedrijven online 

Laatste update 27 juli 2022 Leestijd: 4 min

De website waar u een RI&E kunt maken is vernieuwd voor iedereen die valt onder de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. U kunt uw gegevens in de oude omgeving nog wel inzien, maar u kunt er geen nieuwe RI&E meer aanmaken. Wie al een RI&E in de oude omgeving heeft staan kan hier tot eind van dit jaar gebruik van blijven maken, maar de gegevens zijn niet te importeren in de nieuwe omgeving. Bewaar ze dus altijd op uw eigen netwerk of computer.

Gaat u voor het eerst aan de slag met een nieuwe RI&E of wilt u uw RI&E grondig vernieuwen? Dan kunt u gebruikmaken van de nieuwe omgeving. Deze is gebruiksvriendelijker dan de oude en biedt meer functionaliteiten zoals het kunnen aanmaken van meerdere RI&E’s onder één account en communicatiemogelijkheden. Ook is het systeem zo ingericht dat de belangrijkere risico’s vooraan staan. 

Om in te loggen heeft u uw MN-nummer nodig. Deze vindt u op de factuur die u elk kwartaal ontvangt van MN voor de heffing van het pensioenfonds en het sociaal fonds. Dit wordt ook wel de kwartaalnota genoemd. 

Bekijk hier de nieuwe omgeving

Geen toetsing nodig voor bedrijven met ten hoogste 25 medewerkers 

Zowel de oude als de nieuwe omgeving voor de RI&E zijn branche-erkend. Dit betekent dat u uw RI&E na het invullen ervan niet extern door een deskundige hoeft te laten toetsen wanneer u 25 medewerkers of minder in dienst heeft. Heeft u wel meer dan 25 medewerkers in dienst dan kunt u bijvoorbeeld uw arbodienst vragen de RI&E te toetsen. 

Laat u voor maximaal 40 uur per week arbeid verrichten? Dan mag u een RI&E invullen, maar u kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.  
Het oude RI&E-systeem blijft in elk geval tot en met 31 december 2022 beschikbaar voor inzage en wijzigingen. U kunt ook de oude RI&E downloaden en als bijlage toevoegen in het nieuwe systeem. Hier leest u hoe dat werkt

Brief ministerie SZW 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de zomer naar diverse bedrijven een brief gestuurd over de RI&E. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het feit dat het hebben van een RI&E verplicht is wanneer u personeel in dienst heeft. In de brief wordt ook uitgelegd waarom het hebben van een RI&E zo belangrijk is. De online branche-RI&E kan u hierbij helpen. Door middel van het doorlopen van de RI&E krijgt u namelijk een overzicht van alle risico’s die in uw bedrijf kunnen spelen. Op die manier kunt u voorkomen dat er ongelukken op de werkplek gebeuren. 

Doordat wet- en regelgeving regelmatig verandert en uw bedrijf ook, is het voor alle bedrijven met personeel verplicht om de RI&E regelmatig te actualiseren. Dit moet in ieder geval eens in de drie jaar gebeuren. 

Lees meer over RI&E:

Vragen? 

Wilt u meer weten over de RI&E voor tankstations en wasbedrijven? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring