Krijgen we te maken met gastekorten? Lees hoe het zit, wat BOVAG hieraan doet en wat u zelf kunt doen

Laatste update 15 juli 2022 Leestijd: 3 min

Door de stijgende energieprijzen als gevolg van de lagere gasleveringen door Rusland krijgt BOVAG vragen van leden over de leveringszekerheid van gas. Het antwoord daarop is dat er op dit moment reden tot zorg is over een gastekort. Het kabinet heeft een plan in werking gesteld dat een gascrisis moet voorkomen. BOVAG houdt hierover nauw contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zo vindt mede op verzoek van BOVAG na de zomer een stresstest plaats, die moet uitwijzen of en zo ja, wanneer en hoe BOVAG-leden geraakt worden in geval van een gastekort. Veder zet BOVAG zich in voor lage energielasten. Het kabinet roept bedrijven op om energie te besparen. U kunt daarvoor gebruikmaken van de online energiesparingtool DEB.nl, die voor u gratis is omdat BOVAG partner is.

Sinds 20 juni is het eerste van drie niveaus van een gascrisis afgekondigd: de ‘vroegtijdige waarschuwing’. En daarmee is ook het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in werking getreden. Hierin staan maatregelen die Nederland neemt als er een tekort aan gas dreigt. Zo roept energieminister Rob Jetten huishoudens en bedrijven op om energie te besparen, draaien kolencentrales weer op vol vermogen, en vult Nederland de gasvoorraad aan met vloeibaar gas uit het buitenland. In een eventuele alarmfase (2e niveau)  of noodsituatie (3e niveau) kan de overheid extra, en ook dwingende, maatregelen opleggen aan bedrijven om energie te besparen.

Stresstest gaslevering

Het afkondigen van de vroegtijdige waarschuwing heeft op dit moment geen gevolgen voor de fysieke leveringen van gas aan BOVAG-leden. BOVAG heeft samen met MKB-Nederland ingezet op een tijdige ketenimpact-analyse, ofwel simulatie van processen om tijdig in beeld te hebben in welk scenario onze leden mogelijk wel worden geraakt. Een soort stresstest. Deze ‘simulatie’ wordt opgestart na de zomer om het Bescherm- en Herstel plan zo effectief mogelijk vorm te geven.

Energiebelasting 

Uiteraard zet BOVAG ook de lobby door op het dempen van de energiebelasting, zodat er meer investeringsruimte ontstaat om te kunnen verduurzamen. Het eerste resultaat is het verlagen van de Energiebelasting op elektriciteit per 1 januari 2022. En recent is ook de verlaging op de Opslag Duurzame Energie (ODE) elektriciteit in de 2e en 3e schijf overgenomen in Belastingplan 2023 en zal per 1 januari 2023 worden ingevoerd.

Wat kunt u doen?

De overheid roept met een campagne huishoudens en bedrijven op om energie te besparen. De website van de campagne verwijst naar www.DEB.nl als handige online tool voor energiebesparing. DEB (Duurzaam.Energie.Besparen.) helpt bedrijven bij de uitvoering. BOVAG is partner van DEB.nl en biedt daarmee een online gratis tool voor ondernemers.

Meer informatie

Op mijn.bovag.nl/gas vindt u meer informatie over het Bescherm- en Herstelplan Gas, de inspanningen van BOVAG en DEB. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring