Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen voor motoren overtekend, wel budget voor katalysatoren

Laatste update 27 januari 2022 Leestijd: 3 min

Sinds 1 januari 2022 kunt u weer SRVB-subsidie aanvragen voor de aanschaf van een SCR-katalysator of een moderne motor. Door de de grote hoeveelheid aanvragen is het gedeelte van de regeling voor motoren echter overtekend. Voor het gedeelte van de regeling voor SCR-katalysatoren is nog wel voldoende budget beschikbaar.

Scheepseigenaren kunnen sinds 2021 subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van een SCR-katalysator, een Stage V-gecertificeerde motor of een elektrische aandrijflijn. Het budget voor het kalenderjaar 2022 kwam op 1 januari vrij. Door de grote hoeveelheid aanvragen voor binnenvaartmotoren en elektrische aandrijflijnen is het potje hiervoor inmiddels overtekend. Nieuw budget komt vanaf 1 januari 2023 beschikbaar, dan kunt u ook weer nieuwe aanvragen indienen. RVO adviseert de webpagina over de subsidieregeling in de gaten te houden: als er toch nog ruimte ontstaat maakt RVO dat daar bekend.

Voor het verduurzamen van schepen met een katalysator is nog ruim voldoende budget beschikbaar. Hiervoor kunt men dus ook in 2022 nog een nieuwe aanvraag indienen. Op 1 januari 2023 komt ook voor dit onderdeel weer nieuw budget beschikbaar.

Actuele informatie over de beschikbare budgetten binnen de SVRB-regeling vindt u op de website van RVO.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Deze regeling is in het leven geroepen om twee doelen te behalen. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens heeft als einddoel een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Subdoel is 2035, de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (o.a. fijnstof en stikstof) moet dan met 25% tot 50% zijn afgenomen. De programmatische aanpak stikstof heeft als doel de nationale stikstofuitstoot terug te dringen. Uit de Green Deal komt €11,7 mln. om Stage V- of elektromotoren te stimuleren. Dit deel van de regeling loopt tot 2023. De programmatische aanpak stikstof levert €65 mln. om SCR-katalysatoren te stimuleren. Dit deel loopt tot 2025.

Praktische informatie

De budgetten voor 2022 zijn beschikbaar sinds 1 januari 2022. Aanvragen worden ingediend via de website van de RVO. Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investeringskosten. Voor middelgrote en kleine ondernemingen kan dit verhoogd worden naar 50% respectievelijk 60%. Het maximaal uit te keren bedrag per aanvraag is €200.000. 

Meer informatie

EICB treedt voor geïnteresseerden op als vraagbaak. Op de website van het EICB vindt u een uitgebreidere beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring