Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd? 

Laatste update 28 januari 2022 Leestijd: 3 min

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesproken tot welke datum de medewerker werkzaam zal zijn in uw bedrijf, de einddatum. Zowel werkgever als de medewerker zijn in principe gebonden aan deze einddatum, de arbeidsovereenkomst mag niet zomaar eerder beëindigd worden. Dit is alleen mogelijk als er in de arbeidsovereenkomst een afspraak is gemaakt over de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. 

Dit wordt een tussentijdsopzegbeding genoemd. Daarbij heeft u afhankelijk van de reden waarom u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen ook nog toestemming van het UWV nodig om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. De medewerker heeft geen toestemming nodig en kan wel direct opzeggen volgens de opzegtermijn.

Toch beëindigen?

Heeft u geen tussentijdsopzegbeding in de arbeidsovereenkomst staan maar wilt u de arbeidsovereenkomst wel eerder beëindigen dan de einddatum? Ga dan in overleg met de medewerker en onderzoek of een ontslag met wederzijds goedvinden een oplossing is. U legt de afspraken dan vast in een beëindigingsovereenkomst. Instemming met een beëindigingsovereenkomst heeft wel consequenties voor een eventuele WW-uitkering voor de medewerker als er geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst stond. Volgens recente rechtspraak kunt u het tussentijds opzegbeding overigens ook in de beëindigingsovereenkomst opnemen.  

Schadeplichtig

Heeft u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch vroegtijdig opgezegd buiten de proeftijd om zonder dat er tussentijds opzegbeding is afgesproken en heeft de medewerker hier niet mee ingestemd? Dan kan de medewerker aanspraak maken op de zogenaamde ‘gefixeerde schadevergoeding’. Dit bedrag is gelijk aan het loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan dit bedrag matigen, maar de gefixeerde schadevergoeding kan niet lager zijn dan drie bruto maandsalarissen. Houd hier dus rekening mee. 

Dit geldt ook als de medewerker de arbeidsovereenkomst vroegtijdig opzegt zonder dat er in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding staat en de werkgever hier niet mee heeft ingestemd. In dat geval kan de werkgever een beroep doen op de gefixeerde schadevergoeding. 

Tussentijdse beëindiging tijdens proeftijd en ontslag op staande voet 

Tijdens de proeftijd en in de situatie dat sprake is van ontslag op staande voet mag u de arbeidsovereenkomst wel tussentijds opzeggen. Hiervoor hoeft u geen toestemming van het UWV of de kantonrechter te vragen. Dit geldt ook wanneer er geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst staat.  


Voorbeelddocumenten 

In de model-arbeidsovereenkomsten die BOVAG voor u heeft opgesteld (zie enkele voorbeelden hieronder) staat het tussentijds opzegbeding als optioneel. U bent niet verplicht om dit in de arbeidsovereenkomst op te nemen. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring