BOVAG: Subsidieregeling emissieloze bouwmachines moet eerlijker en effectiever

Laatste update 20 januari 2022 Leestijd: 3 min

De subsidieregeling stuurt nu te veel op techniek in plaats van op uitstoot, vindt BOVAG. Alleen elektrische bouwmachines, en machines met een aandrijfaccu of brandstofcel dreigen voor subsidie in aanmerking te komen. Bouwmachines met een verbrandingsmotor, die door het gebruik van duurzame brandstoffen, nauwelijks uitstoot kennen zouden worden uitgesloten. BOVAG pleit er bovendien voor om bijna-emissieloze verbrandingsmotoren en onderzoek naar kansrijke toepassingen hiervan juist te stimuleren. Ook roept BOVAG op hermotisering met Stage V-motoren onder de regeling te laten vallen.

Vanaf maart 2022 komt de subsidieregeling voor emissieloze bouwmachines beschikbaar. Met deze nieuwe subsidiemaatregel wil de overheid de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 op de Nederlandse bouwplaatsen verder verlagen. Voordat de subsidieregeling definitief wordt, konden belanghebbenden commentaar geven op de conceptregeling. BOVAG Energiesystemen en Revisiebedrijven heeft de regeling uitgebreid bestudeerd en gereageerd via een internetconsulatie.

Verbrandingsmotor krijgt geen subsidie

Voor BOVAG en haar leden is het belangrijk dat er een subsidieregeling komt. Deze stimuleert het gebruik van duurzame bouwmachines, wat de bouw in Nederland schoner en zuiniger maakt. Belangrijk is wel dat de regeling eerlijk en goed uitvoerbaar is, maar dat is niet het geval. Zo komen alleen elektrische bouwmachines, of machines uitgerust met een aandrijfaccu of brandstofcel in aanmerking voor subsidie. Bouwmachines met een verbrandingsmotor komen niet in aanmerking, ook niet als die door het gebruik van duurzame brandstoffen nauwelijks uitstoot kennen. 

Advies: stuur op uitstoot in plaats van op techniek

BOVAG heeft er nadrukkelijk op gewezen dat er diverse technologische ontwikkelingen gaande zijn en het te verwachten is dat nagenoeg emissieloze verbrandingsmotoren binnenkort ook op de markt gaan komen. Om dit soort ontwikkelingen juist te stimuleren moeten deze motoren ook in aanmerking komen voor subsidie. Ook zou de overheid onderzoek naar kansrijke toepassingen van verbrandingsmotoren meer moeten stimuleren. Het advies van BOVAG is dan ook: stuur niet op techniek maar stuur op de feitelijke uitstoot van de machines.

Ook subsidie voor Stage V-motoren

BOVAG heeft verder voorgesteld om naast de retrofit-subsidies die er worden toegekend, de hermotorisering van bouwmachines met een zogeheten schone Stage V-motor onder de subsidieregeling te laten vallen. BOVAG verwacht dat door de vele technische uitdagingen die er zijn bij het retrofitten van bestaande apparatuur er relatief weinig gebruik gemaakt zal worden van retrofit-oplossingen. Het opnieuw uitrusten van een bestaande bouwmachine met een schone Stage V-motor is echter wel degelijk een werkbare optie.

Lees hier de reactie van BOVAG op het concept van de subsidieregeling.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de RVO.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring